USAs regjering stadig sur på Microsoft

Microsoft holder seg ikke til monopolavtalen, mener USAs myndigheter.

Microsoft holder seg ikke til monopolavtalen, mener USAs myndigheter.

Panelet til USAs justisdepartement som skal overvåke hvordan Microsoft holder seg til vilkårene i forliket i den amerikanske monopolsaken mot selskapet, krever at overvåkingsperioden utvides med to år. Det vil si at den forlenges til 2009.

Bakgrunnen for kravet, er at panelet er misfornøyd med hvordan Microsoft tilrettelegger for konkurrentenes innsyn i Windows-grensesnittene mot omverden. I Europa har EU-kommisjonen tilsvarende innvendinger mot Microsofts praksis.

I en erklæring sier Microsoft at de vil bøye seg for kravet om forlenget overvåking.

Selskapet legger til at de også etter 2009 vil tilby innsyn i grensesnittene og kildekode. Men det sier ikke noe konkret om hvilke forbedringer de vil gjøre for å etterkomme departementets kritikk, annet enn at de tar det alvorlig.

Overvåkingspanelet er blant annet opptatt av at så få av Microsofts konkurrenter har hatt nytte av innsynsordningen. Ellers er panelets kritikk av Microsoft langt mer dempet enn EU-kommisjonens, og det er ingen trussel om ytterligere straffetiltak. I EU risikerer Microsoft dagbøter på to millioner euro fra midten av desember.

På ett punkt fikk Microsoft medhold fra panelet: Google og Yahoo hadde klaget på at Microsoft vil legge MSN inn som standard søketjeneste i versjon 7 av nettleseren Internet Explorer. Begrunnelsen er at denne forhåndsintegreringen virker konkurransevridende. Panelet avviste dette kravet.

Avvisningen bygger på to forhold. Det ene er at det etter panelets mening er trivielt for brukeren å endre standard søketjeneste fra MSN til noe annet. Det andre er at det står alle søketjenester fritt å inngå avtaler med PC-leverandører for å få sin tjeneste satt opp som standard i Internet Explorer 7. Hvis Google vil bli standard søketjeneste på PC-er levert av for eksempel HP, er det opp til dem å ta et initiativ og få til en avtale – og betale det det måtte koste.

    Les også:

Til toppen