USAs senat vedtar ny lov om teknologieksport

Senatet i Washington har vedtatt en ny lov om teknologieksport. Playstation og dusinprosessorer betraktes ikke lenger som trusler mot nasjonens sikkerhet.

De siste årene har virkningene av "Export Administration Act" fra 1979 med jevne mellomrom vakt vantro i IT-bransjen. Loven opprettet et eget mål for ytelse - millioner teoretiske operasjoner per sekund, forkortet MTOPS - som skulle skille mellom det som truet den nasjonale sikkerheten, og det som kunne eksporteres fritt. I 1994 falt loven for aldersgrensen på 25 år, og måtte holdes i live gjennom årlige forordninger fra Det hvite hus, der MTOPS-grensen ble stadig hevet. Det hindret ikke merkverdigheter der standardprosessorer fra Intel, nye modeller fra Apple eller spillkonsollet Playstation2 måtte gjøres gjenstand for unntaksbestemmelser fordi de brøt MTOPS-grensen.

Senatet vedtok torsdag kveld med 85 stemmer mot 14 en revidert lov som avskaffer MTOPS-målet, avverger begrensninger på eksport av masseproduserte varer, gir presidenten større myndighet til å blokkere eksporten av varer som han mener truer USAs nasjonale sikkerhet, og øker strafferammen for regelbrudd til en millioner dollar i bot og 10 års fengsel. Loven går nå til behandling i representantenes hus.

Som en konsesjon til senatorer som frykter at spesielt Kina kan tuske til seg nye evner til å produsere masseødeleggelsesvåpen, gir loven utvidede fullmakter til USAs handelsdepartement: Eksportlisenser kan nektes dersom mottakerlandet avviser USAs rett til å sjekke at eksportert utstyr brukes av den oppgitte kjøperen, og ikke er gått videre til en annen bruker.

Til toppen