USB 2.0-året erklært åpnet

Intel har samlet til utviklerkonferanse for USB 2.0, og tror det raske grensesnittet vil prege PC-er og periferiutstyr allerede i sommer.

200 selskaper har sendt representanter til Intels pågående utviklerkonferanse for Universal Serial Bus 2.0, et grensesnitt de vil prøve å markedsføre under navnet "Hi-Speed USB 2.0". Med overføringshastighet opptil 480 megabiter per sekund, er USB 2.0 40 ganger så rask som forgjengeren USB 1.1, som den er bakoverkompatibel med. Det innebærer at USB-apparater vil automatisk legge seg på 1.1-fart hvis ikke begge er av typen 2.0.

USB 2.0 kan betraktes som Intels alternativ høyhastighets seriekoplingen IEEE 1394 - også kjent som FireWire - som støttes av blant andre Apple og Microsoft, og som kan tilby hastigheter opptil 1,2 gigabiter per sekund. En framtidig utvidelse av FireWire, kalt 1394b, forespeiler hastigheter opptil 3,2 gigabiter per sekund. Det skal holdes en utviklerkonferanse for FireWire ved Microsofts hovedkvarter i Redmond i delstaten Washington 25. til 27. juni. (Microsoft støtter selvfølgelig også USB 2.0.)

USB 2.0 tilbyr tilstrekkelig båndbredde til å kunne brukes til video, og gir en langt mer effektiv kopling mellom PC-er og utstyr som brennere for DVD eller CD, skannere, harddisker og digitale kameraer enn forgjengeren.

På utviklerkonferansen ble det demonstrert en overføring mellom PC og eksternt lager, der man kom opp i hastigheter over 30 megabytes per sekund. Disker tilkoplet over USB 1.1 greier sjelden å leses fortere enn 1 megabyte per sekund.

Overføring av digital og analog video ble også demonstrert. Intel lover at forbrukere vil få tilgang til USB 2.0 i både videokameraer og PC-er i løpet av sommeren.

USB 2.0 ble spesifisert ferdig i april 2000. De første PCI-kortene med grensesnittet kom for et år siden. I mai kunngjorde Intel flere Pentium 4-brikkesett med integrert USB 2.0-støtte. Flere andre leverandører har kunngjort brikkesett og kort for USB 2.0, blant dem VIA og Nvidia.

I desember i fjor ble USB 2.0 utvidet med en spesifikasjon døpt USB On-The-Go. Denne utvidelsen gjør det mulig å kople USB 2.0-apparater til hverandre, for eksempel for å utveksle filer mellom mobiltelefon og hånd-PC, skrive ut bilder direkte fra et digitalt kamera, eller dokumenter fra en hånd-PC, bytte musikk mellom to MP3-spillere, kople et tastatur til en hånd-PC, og så videre, uten tilleggsprogramvare, og med en standard USB 2.0-kabel. On-The-Go ble demonstrert på konferansen ved at MP3-filer ble overført fra en PC og direkte spilt av på USB 2.0-tilkoplede høyttalere og hodetelefoner - altså uten å bruke PC-ens MP3-spiller.

En rekke leverandører kunngjorde nye USB 2.0-produkter på utviklerkonferansen. IOGEAR lovet å oppgradere sin SmartLink til USB 2.0, slik at koplingen kan brukes til å lage små nettverk mellom flere PC-er, for å dele periferiutstyr og bredbåndsaksess, og utveksle filer seg i mellom. Kawasaki LSI lovet en enkel løsning for å kople en PC til høyhastighets Ethernet over en USB 2.0-utgang.

Til toppen