- USB ikke det "åttende underverk"

Creative Labs mener USB ikke er kraftig nok for lydapplikasjoner i datamaskiner. Selskapet vil heller fokusere på betydelig raskere overføringsteknologier. Det betyr likevel ikke at selskapet ikke vil levere USB-produkter.

Creative Labs skriver i en pressemelding at USB (Universal Serial Bus) er revolusjonerende for sluttbrukeren fordi man kan koble sammen en rekke enheter på samme port - uten å måtte tenke på DIP-brytere, jumpere eller andre innstillinger. USB gjør det derfor mye enklere å koble periferiutstyr til datamaskinene.

Creative Labs mener likevel at USB har alt for lav overføringshastighet til å kunne brukes til å overføre lyd.

- USB-porten kommuniserer mye langsommere enn PC-ens interne PCI-buss og kan derfor ikke overføre den informasjonen som er nødvendig for de nye, mest avanserte lydapplikasjonene, til en ekstern USB-løsning, sier Claus Demant, regionsjef ved Creative Labs Nordic, i en pressemelding.

- Sanntids lydeffekter forutsetter langt raskere kommunikasjon mellom lydgeneratoren og det indre av PC-en, som for eksempel RAM. Man kommer ganske enkelt ikke utenom å skulle benytte innstikkort som kommuniserer med PCI-bussens 133 MB per sekund, hvis man vil ha tilgang til de mange nye fasilitetene dagens lydteknologier tilbyr, fortsetter han.

En annen side av ved lyd i datamaskiner er belastningen på PC-en prosessor. I for eksempel et dataspill kreves det mye prosessorkraft for å lage avanserte lydeffekter. Uten et egentlig lydkort må prosessoren håndtere denne oppgaven selv. Et lydkort vil derimot kunne gi prosessoren mye avlastning, slik at den den kan ta seg av viktigere oppgaver. Med USB kan man få høyttalere og lydkort i en komplett løsning. Man slipper da å installere et dedikert lydkort i datamaskinen. Men ifølge Creative vil en slik løsning ha begrenset funksjonalitet og kvalitet.

- Derfor har USB-høyttalere størst betydning i mindre kritiske lydapplikasjoner, for eksempel på kontoret, hvor PC-en bare skal gi fra seg noen "pip" i multimediasammenheng, sier Demant.

Creative vil etter hvert tilby USB-baserte høyttalere, men lyd over USB vil ikke være et nytt fokusområde for selskapet. Selskapet har også andre USB-produkter, blant annet et digitalt videokamera og en spillkonsoll. Men innen lyd vil selskapet heller satse på IEEE 1394 - også kjent som FireWire, I-Link eller Lynx, ikke minst som en standard for digital kommunikasjon mellom underholdningssentra i hjemmet - TV, høyttalere, PC, stereoanlegg også videre.

- Visjonen til Creative Labs er å bli en aktiv del av underholdningen og nytteverktøyene i fremtidens hjem, sier Jan Hauer, Creatives europeiske produktsjef for lyd.

- Med overgangen til PCI-arkitekturen på våre lydkort har vi oppnådd båndbredde til de mange nye og nødvendige applikasjonene for å nå dette målet. Det vil være et tilbakeskritt hvis Creative Labs nå bruker unødvendig tid på USB-produkter. For utfordringen ligger i å integrere våre produkter med de mange andre IT-applikasjonene som er i hjemmet. Her vil vi fokusere på FireWire, som ubetinget blir en viktig del av fremtiden for bransjen som helhet og Creative Labs i særdeleshet, avslutter han.

Til toppen