USB-pinne lar folk jobbe gjennom krisen

USB-pinne lar folk jobbe gjennom krisen

Kriseplaner flest går ut på å berge data. Citrix og IBM mener folk også bør kunne fortsette å jobbe.

Markedssjef for Citrix i Nord-Europa, David Austin, orienterte nylig digi.no om hva selskapet sysler med for de kommende månedene. Noe av det mest interessante han hadde å fortelle om, var et samarbeidsprosjekt med IBM om katastrofeberedskap, kalt Project Kent.

– Katastrofeplaner flest går ut på å berge data. Selv etter 11. september og orkan Katrina tenker de færreste på hvordan de skal kunne sørge for å holde de ansatte i gang i tilfelle alle kontorene er utilgjengelige og man må ty til hjemme-PC-er, internettkafeer eller andre improviserte løsninger. Project Kent går ut på å sikre kontinuitet i arbeidet også under slike forhold, sa Austin.

Bakgrunnen for påstanden om manglende beredskap for å sikre kontinuitet i arbeidet, er en undersøkelse som Citrix fikk Forrester Research til å gjennomføre i sommer: Workforce Continuity: Keeping People Productive During A Workforce Disruption or Disaster.

Her ble et utvalg større bedrifter bedt om å svare på spørsmål i tilknytning til hvorvidt de var beredt på å håndtere situasjoner der alle de ansatte, på grunn av brann, naturkatastrofer, ødeleggelser eller forstyrrelser innen transportsektoren, epidemier eller ekstrem vær, måtte arbeide fra et annet sted enn sin vanlige kontorplass. Bare 25 prosent svarte at de følte seg godt forberedt til å håndtere en slik situasjon.

Ifølge Forrester vil et tre dagers avbrudd for en bedrift på 5000 ansatte gi et typisk produktivitetstap på 1,36 millioner dollar.

– I praksis vil tapet være større, siden man må regne med flere dager etter et tre dagers avbrudd før man kan arbeide normalt, mener Austin.

Project Kent kombinerer teknologi fra Citrix, særlig Access Gateway og Presentation Server, med tjenester fra IBM. Løsninger vil selges gjennom IBM Global Services.

Citrix Access Gateway er en dedikert boks for SSL-basert virtuelt privat nett. Under en katastrofe skal den gi tilgang til klargjorte tjenester som kriseportal, varslinger, meldinger, navneopprop, telefoni med mer.

Project Kent forutsetter at bedriften klargjør spesielt ladede USB-minnepinner for alle ansatte. Pinnene inneholder all programvaren som folk trenger for å gjøre om enhver PC med Internett-kontakt til en krisearbeidsplass.

– Programvaren skal sørge for at du får kontinuerlige varsler om hva som skjer, og en stadig oppdatert oversikt over hvem av kollegene som er online, med mulighet for å kontakte dem direkte via lynmeldinger. I tillegg skal den selvfølgelig også gi tilgang til alle applikasjonene man trenger for å arbeide så normalt som mulig.

USB-pinnen til en vanlig ansatt trenger ikke inneholde så mye, gitt at de sentrale tjenestene og applikasjonene er ordnet på Citrix-vis: Pinnen har i hovedsak en ICA-klient, en lynmeldingsklient og en påloggingsklient.

For at dette skal virke, må bedriftens kriseteam være utstyrt med egne spesielt ladede USB-minnepinner som de bruker til å opprette, eller opplive, et beredskapssenter.

Disse pinnene er laget slik at de kjører brukeren gjennom et krisehåndteringsprogram straks de settes inn i en PC. Programmet har form av en serie spørsmål og svar som fører til at sentraler kontaktes, kriseprosedyrer settes i verk, andre kriseteam varsles, og så videre.

– På denne måten får man raskt et sentralt grep om hvordan det står til med hver enkelt ansatt. Løsningen initierer varsling over SMS, telefon og e-post, og automatisk samler inn informasjon om hvordan hver enkelt er tilgjengelig så lenge krisen varer. Man kan formidle samtaler på mange måter, blant annet gjøre krise-PC-en til en IP-telefon.

Ifølge Austin kan mye av denne løsningen selges allerede i dag. Ideen med å legge spesielle tjenester inn i USB-pinner kan også utvides til andre formål, for eksempel innen helsesektoren.

Til toppen