– Useriøst å be om tilgang til Facebook-konto

Norske arbeidsgivere har dessuten ingen hjemmel for slikt, fastslår Datatilsynet.

– Useriøst å be om tilgang til Facebook-konto
En leder skal ikke be om å bli Facebook-venn med sine ansatte, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet. Bilde: bildet av Skåra er tatt av Hans Fredrik Asbjørnsen, bakgrunnen er fra Scanpix/Reuters

I USA har flere arbeidsgivere innen både offentlig og privat virksomhet begynt å kreve tilgang til jobbsøkendes Facebook-kontoer, slik at de kan kartlegge vedkommendes vennekrets og private interesser.

    Les også:

Dette har ført til omfattende protester fra borgerrettsaktivister og politikere. I tre delstater foreligger lovutkast for å forby praksisen. To senatorer har bedt USAs justisdepartement og likestillingsmyndigheter om å granske tilfellene.

Facebook tar klart avstand fra praksisen, og lover å bistå brukere som vil holde sine private ytringer, omgangskrets og bilder skjult for andre enn sine venner.

– I Norge er det helt utelukket at arbeidsgiver skal kunne kreve utlevert brukernavn og passord til en Facebook-konto fra en ansatt eller en arbeidssøker, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til digi.no.

– Det finnes ingen hjemmel for slikt i det norske lovverket.

Amerikanske jobbsøkere er i noen tilfeller bedt om å oppgi passord til sin Facebook-konto. I andre tilfeller er de blitt tvunget til å logge seg på sin Facebook-konto i selve intervjusituasjonen, og la intervjueren registrere vennekrets og andre opplysninger. En tredje form er at jobbsøkeren pålegges å innvilge vennestatus til en leder, slik at bedriften har tilgang til den private profilen og alle tilhørende opplysninger.

Også idrettsstudenter ved amerikanske høyskoler og universitet opplever pålegg om å bli Facebook-venn med en trener eller en annen myndighetsperson.

– Dette er helt useriøst, sier Skåra. – En leder skal ikke be om å bli venn med sine ansatte. Det samme gjelder trenere og andre i utdanningsinstitusjoner overfor elever og studenter. Man har sitt privatliv på Facebook.

Skåra viser til at Facebook-aktiviteter rundt jobb og utdanning fint lar seg ordne uten at man blottstiller sitt digitale privatliv.

– Har norske arbeidssøkere opplevd noe liknende?

– Jeg minnes et tilfelle for et par år siden, da en HR-direktør i et stort norsk selskap sa det ubegripelige at hun ba jobbsøkere registrere henne som Facebook-venn. Hvis de nektet, var de å betrakte som uaktuelle, fordi da hadde de noe å skjule. Episoden vakte svært negativ oppsikt. Poenget er at forespørselen er utillatelig, og at man kan ikke annet enn å si nei.

Les mer om: