Usikker fremtid for "Telianor"-døtrene

Telenor og Telia har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre med Telenordia og Telia Norge. Styreleder i Telenor, Arnfinn Hofstad, sier til digi.no at den beslutningen ligger lenger frem i tid. - Inntil da er det "business as usual", sier han.

Telenor og Telia har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre med Telenordia og Telia Norge. Styreleder i Telenor, Arnfinn Hofstad, sier til digi.no at den beslutningen ligger lenger frem i tid. - Inntil da er det "business as usual", sier han.

En forsmak på det nye nordiske telemarkedet kom allerede et par timer etter at Odd Einar Dørum på en pressekonferanse i Oslo onsdag fortalte at Telenor og Telia inngikk en intensjonsavtale med tanke på en fusjon: Da inviterte Tele Danmarks toppsjef Henning Dyremose til pressekonferanse der han fortalte at selskapet sammen med Ameritech ønsker å kjøpe seg opp i Telenordia til minst 50 prosent.

Dyremose gikk så langt som å si at om fusjonen blir en realitet så må Telenor selge seg ut av Telenordia, i tråd med de avtalene som ble inngått ved etableringen av selskapet, der Telenor, Tele Danmark og British Telecom eier en tredel hver.

Han sa videre at Tele Danmark vil kontakte British Telecom med sikte på en forsterket innsats i Sverige.

Administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Formo, sier til digi.no at en nå skal sette i gang arbeidet med sikte på å avklare de organisatoriske endringene i det nye telekonsernet der Telia Norge inngår.

- Vi har en god stemning i Telia Norge og håper å kunne ta med oss den stemningen over i det nye konsernet, sier Formo.

Inntil videre jobber Telia Norge "litt mer offensivt enn et forretningsministerium", ifølge den norske Telia-sjefen.

Han tror den nye konstellasjonen vil gjøre det mulig for flere nye operatører i Norge, ikke minst etter 1. juni når fast forvalg og nummerportabilitet blir innført.

- Det er fullt mulig for en operatør i løpet av få år å etablere seg på det norske telemarkedet. I våre planer ligger en plan for å ta en posisjon i det norske markedet i løpet av to-tre år, sier Formo, som ikke vil komme med mer detaljerte råd til eventuelle nye teleoperatører som tenker på Norge.

Formo sier det ikke er et tenkelig scenario at Telenor/Telia avhender Telia Norge. Det er derimot tenkelig at dette skjer dersom dette blir et krav fra norske eller europeiske konkurransemyndigheter som en del av betingelsene for å tillate fusjonen.

Til toppen