Usikker ytelse fra nye laveffekt-Xeon

Usikker ytelse fra nye laveffekt-Xeon

Intel tilbyr strømgjerrig firekjernet Xeon, men sier ikke om ytelsen er like drastisk redusert.

Intel har forhåndsvarslet en rekke amerikanske medier om at de i dag vil offisielt kunngjøre en nyhet de varslet i slutten av februar: 5300-familien av Xeon-prosessorer, også kjent som «Clovertown», der to tokjernede prosessorer er samlet på én brikke for å få en firekjernet prosessor, skal utvides med to modeller der strømforbruket er begrenset til 50 watt.

Xeon 5300-modeller som allerede er på markedet, er oppgitt å ha et strømforbruk på henholdsvis 120 og 80 watt. 120-watt-modellene kjøres i 2,33 GHz og 2,66 GHz, mens 80-watt-variantene har klokkefrekvenser på 1,86 GHz og 2,33 GHz.

De to nye 50-watt-modellene, døpt TL5320 og L5310, oppgis å ha klokkefrekvenser på henholdsvis 1,86 GHz og 1,6 GHz.

Det er ikke oppgitt hva slags ytelsesreduksjon nedgangen i klokkefrekvens medfører. Klokkefrekvensen alene skulle tilsi en ytelsesreduksjon på rundt 30 prosent. Nedsatt busshastighet, fra 1333 til 1066 MHz, bidrar også til redusert ytelse.

Det er tidligere kjent at Xeon 5300-familien skal utvides med en modell der klokkefrekvensen økes til 3,0 GHz. Energiprofilen til denne varianten er ikke kjent, og det er ikke gitt nærmere opplysninger om når den vil komme på markedet.

Dell, Fujitsu-Siemens, HP og IBM vil alle tilby servere med de nye 50 watts firekjernede Xeon-prosessorene.

Til toppen