Usikkerhet rundt GSM 1800-konsesjon

Det er høyst usikkert hva som vil skje med tildelingen av GSM 1800-konsesjonene dersom Telia og Telenor fusjonerer. Enkelte aktører mener det ikke er sikkert at myndighetene plikter å tildele tre konsesjoner.

- Myndighetene er pliktige å tildele tre konsesjoner på det nye mobilnettet GSM 1800, dersom det er interesse fra aktørene. Det følger av EØS-lovgivningen, påpeker Trygve Tamburstuen i Norway Group. Han er sammen med France Telecom og ElTele en av eierne bak "interesseanmeldelsen" fra Normobil City Call. Tamburstuen var en meget sentral aktør bak etableringen av Netcom GSM ASA.

Hos myndighetene - i dette tilfeller Samferdselsdepartementet - er man noe mer forsiktige i sine uttalelser.

- Det er lagt opp til at vi er nødt til å tildele alle tre konsesjonene dersom det er tilstrekkelig interesse for det, påpeker saksbehandler på konsesjonstildelingen, Tor Stokke. Hva som menes med tilstrekkelig interesse er noe usikkert. Det som imidlertid er helt klart er at dersom Telia og Telenor fusjonerer eksisterer det i dag bare to godkjente søkere. Departementet avfeier fullstendig at Normobil City Calls "interesseanmeldelse" vil ha betydning for en eventuell tildeling av av den tredje konsesjonen.

- Det er utelukket at disse aktørene stiller foran i køen, påpeker Stokke. Dersom vi skulle komme i en situasjon hvor vi skal dele ut tre konsesjoner og det bare finnes to søkere, så blir det ny utlysning, fastslår Stokke.

En tredje konsesjonssøker må i så tilfelle godta konsesjonsbetingelsene slik de står i dag. Det innebærer blant annet at man må bygge ut eget 1800-nett i 19 byer før man kan kreve samtrafikk med de andre mobil-aktørene. En slik utbygging koster sannsynligvis rundt 1,5 milliarder kroner og tar minimum ett år.

I Netcom går man enda lengre i sin tolkning av lovverket.

- Vår tolkning er at myndighetene ikke er pliktige å lyse ut den siste konsesjonen på nytt dersom en søker bortfaller, sier Bjørn Erik Reinseth hos Netcom. Reinseth ledet arbeidet med GSM 1800-konsesjonen hos Netcom. Han er i likhet med departementet krystallklar i vurderingen av Normobil City Calls interesseanmeldelse.

- De ble avvist av departementet og er slik sett ikke med i denne runden uansett hva som måtte skje med Telenor og Telia, sier Reinseth til digi.no.

Til toppen