Usikre bedrifter vil ha flere konsulenter

Amerikanske bedrifter er nervøse, men trenger fortsatt flere folk. Det øker etterspørselen etter konsulenter.

Usikre bedrifter vil ha flere konsulenter

Amerikanske bedrifter er nervøse, men trenger fortsatt flere folk. Det øker etterspørselen etter konsulenter.

Det er gode tider i den internasjonale IT-bransjen for tiden. Et underskudd på kvalifiserte IT-ansatte er et stort globalt problem, og det merkes også godt her hjemme i Norge.

IT-bransjen er fortsatt veldig doiminert av amerikanske selskaper, og de har fått merke det amerikanske markedets usikkerhet etter problemene med subprime-lånene. Aksjekursene for de største amerikanske IT-gigantene har gått kraftig ned på årets første børsdager.

    Les også:

Selv om det er mye usikkerhet om fremtiden, går markedet fortsatt godt og mange trenger nye ansatte. Rekrutteringen fortsetter, men nå har stadig flere amerikanske selskaper valgt å satse på innleid arbeidskraft istedenfor fast ansatte.

- Den nåværende tilstanden til det finansielle markedet har ført til en massiv økning i etterspørselen etter innleid arbeidskraft, kanskje på grunn av frykt for permanente økninger i arbeidsstyrken, sier Julia Bosworth i rekrutteringsselskapet Project Partners, til Silicon.com.

Bosworth har spesialisert seg på å rekruttere IT-eksperter til bedrifter i finanssektoren. Denne sektoren står for hele 18 prosent av omsetningen til IT-bransjen i USA, ifølge analyseselskapet Forrester.

De amerikanske arbeidsgiverne trenger først og fremst flere folk med prosjektledererfaring, folk som kan forretningsanalyse og teknologer med kompetanse på SAP eller .Net, ifølge Silicon.com.

Selv om usikkerheten råder, tør ikke amerikanske selskaper å holde igjen på rekrutteringen av IT-ansatte, men de er mer forsiktige med å gi folk fast jobb som en følge av den finansielle usikkerheten. Det gir trolig et, ihvertfall midlertidig, løft for konsulentselskapene.

Denne trenden ser foreløpig ikke ut til å ha nådd Norge. Her fremstår arbeidsgiverne som fortsatt sultne på å ansette så mange kvalifiserte ansatte som mulig. De som ikke greier å tiltrekke seg egne fast ansatte, må gjerne ty til innleide konsulenter eller vikarer som en nødløsning.

    Les også:

Til toppen