Usikre på om Vista gir nok fordeler

Energiselskapet Hafslund synes Vista var så bra at de skulle bytte fort, sa Ergogroup. Men Hafslund er egentlig i tvil.

Usikre på om Vista gir nok fordeler

Energiselskapet Hafslund synes Vista var så bra at de skulle bytte fort, sa Ergogroup. Men Hafslund er egentlig i tvil.

Under lanseringen av Vista i november profilerte ErgoGroup seg sterkt med at de hadde en kunde som skulle over til Vista fort. Fordelene er så store at energiselskapet Hafslund skal over fort, fortalte Ergogroup.

Les saken om Ergogroup, Hafslund og Vista

Påstandene om et raskt bytte viser seg å være er en sannhet med store modifikasjoner.

Hafslund har deltatt i Microsofts Technology Adoption Program for Rapid Deployment (TAP-RD) for Windows Vista, i samarbeid med Microsoft Norge og Ergogroup. Sistnevnte drifter Hafslunds IT-systemer.

- Vi har deltatt i dette programmet for å få testet Windows Vista på en strukturert måte, i et kontrollert miljø, i stedet for at våre IT-folk har installert og testet dette hver for seg, forteller Thomas Pettersen, direktør for IKT i Hafslund ASA.

Pettersen mener at Windows Vista er et spennende system, men vil ikke forhaste seg med å ta det i bruk.

- Vi skal rulle ut Windows Vista når fordelene er flere enn ulempene, sier han. Han spår at selskapet i stor grad bruker Windows Vista først om to år, bortsett fra til enkelte brukere med spesielle behov. Disse kan komme til å oppgradere allerede om et års tid. Selve utrullingen ventes å ta mellom 6 og 9 måneder.

- Vi skal heller ikke holde igjen bare for å holde igjen. Plutselig kan det komme krav i markedet som gjør at vi trenger Windows Vista. Med den tiden det tar å rulle ut operativsystemet, er det godt å være forberedt, sier Pettersen.

Runar Thorsrud, leder for kundesupport i Hafslund Telekom, legger til at TAP-RD-programmet har gitt Hafslund god kjennskap til Vista allerede i dag. Blant annet har Hafslund hatt direkte tilgang på kompetanse hos Microsoft. Thorsrud mener denne kompetansen kommer godt med når Hafslund etter hvert skal stille krav til sine andre leverandører.

Hafslund bruker nå tid på å teste ut konsern- og fagapplikasjoner på det nye operativsystemet, for å se hva konsekvensene er. For Hafslund er disse applikasjonene langt viktigere enn hvilket operativsystem man benytter. Derfor er kompatibiliteten mellom operativsystemet og applikasjonene helt sentral i Hafslunds testing.

- Det er fagsystemene som skaper verdiene i selskapet, sier Pettersen.

Ergogroup, Hafslunds driftspartner, har tidligere trukket fram fordeler ved drifts- og administrasjonsmulighetene i Windows Vista.

- Det er sikkert riktig, men ikke nok for oss til å standardisere på det, sier Pettersen. Ny sikkerhetsfunksjonalitet og bedre tilkoblingsmuligheter anser han som nyttig for mobile brukere.

Aero, brukergrensesnittet i Vista, har Thorsrud større problemer med å se noen gevinst av. Han tror ikke selskapet vil benytte seg av dette - maskinvarekravene blir for store. Hafslund har relativt nylig oppgradert mange av selskapets PC-er, slik at de er tilstrekkelige til å kjøre standardutgavene av Windows Vista, men sier det vil være uaktuelt å bytte flere tusen PC-er på grunn av brukergrensesnittet.

Thorsrud mener at selv om de fleste av PC-brukerne i Hafslund ikke jobber mye med selve operativsystemet, så vil gjenkjennelse av brukergrensesnittet ha betydning for brukerne. Han mener det vil være større utfordringer med en overgang fra XP til Vista enn ved overgangen fra Windows 2000 til XP. Dette kan bety behov for ekstra opplæring. Likevel kan ny og bedre funksjonalitet i operativsystemet totalt sett gi en gevinst.

Pettersen mener det fortsatt er et åpent spørsmål om det er store nok gevinster per i dag til å forsvare et bytte.

- Vi leter etter fordelene. Hvorfor gjøre denne investeringen? Hva er oppsiden ved å ta risikoen? Vi håper å få svar på dette, både gjennom våre egne undersøkelser og fra leverandørene av applikasjonene vi benytter, sier han.

- Før eller senere kommer det et program som vil kreve Vista. Dette vil da kunne være et forretningsmessig krav til å skifte, sier Thorsrud. Spørsmålet er hvor mye av selskapets annen programvare som da er klar for Vista.

- Graden av standardisering i et konsern blir aldri 100 prosent, sier Pettersen.

- Isolerte systemer kan fortsatt kjøres på en eldre plattform. Vi kan akseptere noen mindre avvik, hvis fordelene for de øvrige er store. Men dette må ikke gå utover driftsmessige og sikkerhetsmessige hensyn. Det er der standardiseringen gir de største fordelene.

Thorsrud mener at mange av svarene ikke vil komme før nye serverversjoner er kommet på plass. Fram til nå har man bare testet Vista isolert. Serverprogramvaren kan også ha betydning for når leverandørene av applikasjonene kommer med Vista-kompatible klienter.

- Leverandørene av applikasjoner har i dag ikke det helt store insitamentet for å lage Vista-kompatibel programvare. De venter på nye serverutgaver og på å se at Vista er stabil, sier Pettersen.

Til toppen