USIT valgte norsk til ny supermaskin

Dolphin-avleggeren Numascale får sjansen til å vise hva de duger til.

Vanlig klyngearkitektur til venstre, Numaconnect SMP-maskin til høyre. Delt minne og felles I/O til samme pris som klynge er oppskriften til det norske selskapet Numascale.
Vanlig klyngearkitektur til venstre, Numaconnect SMP-maskin til høyre. Delt minne og felles I/O til samme pris som klynge er oppskriften til det norske selskapet Numascale.

Dolphin-avleggeren Numascale får sjansen til å vise hva de duger til.

USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi, i Oslo – melder at de skal sette i gang et prosjekt for å bygge en prototyp av en superdatamaskin basert på industristandard serverprosessorer og sammenknytningsteknologi («interconnect») fra det norske selskapet Numascale.

Prosjektet støttes med 7,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Prototypen skal få fra 500 til 1000 prosessorkjerner. Blir den vellykket tar USIT sikte på å bygge den ut til en superdatamaskin for vitenskapelige applikasjoner, med en samlet ytelse på rundt en petaflops.

Selskapets navn, Numascale, forteller at det dreier seg om en teknologi for å bygge skalerbare SMP-maskiner (symmetrisk multiprosessor) etter numa-prinsippet («non uniform memory access») med industristandard serverprosessorer.

Selskapet ble etablert i mars 2008 som en datter til Dolphin. Kåre Løchsen er administrerende direktør.

Ideen er altså å ta standard serverkort fra Intel eller AMD, og kople dem til hverandre med Numascales teknologi Numaconnect. Resultatet – ifølge selskapet – er en SMP-maskin med ytelse og funksjonalitet på linje med høyende servere fra IBM, HP og Sun, til en brøkdel av prisen og med langt lavere forbruk av strøm og kjøling. Konkret lover Numascale SMP-maskiner til samme pris som klynger, eller mellom 1/20 og 1/30 av det en tilsvarende SMP-server eller stormaskin fra de store leverandørene koster.

Prototypen som USIT skal bygge, skal altså prøve ut dette i praksis.

Numaconnect-baserte maskiner markedsføres som et alternativ til vanlig klyngeteknologi. Fordelen med numa-basert teknologi framfor klynger er at maskinene kan brukes til flere anvendelser, altså ikke bare til tungregning men også til transaksjonssystemer, web-tjenester og lagringssystemer. En annen fordel er at ytelsen er proporsjonal med antall prosessorer, og at applikasjoner ikke må tilpasses spesielt utover det som kreves for å dra nytte av moderne flerkjernede prosessorer.

Numaconnect omfatter støtte til å virtualisere prosessering, minne og I/O. Maskinene drives av standard operativsystemer som Linux, Solaris og Windows. Teknologien skal tilby et fullt ut virtualisert maskinvaremiljø med den samme evnen som stormaskiner til å utnytte kompilatorgenererte parallelle prosesser og tråder, heter det selskapets bakgrunnsmateriale.

Kjernen i Numaconnect er brikkesettet Numachip som bygger på en konstruksjon fra Dolphin Interconnect.

Selskapet forklarer at Numachip er tilpasset nye grensesnitt fra AMD og et kommende grensesnitt fra Intel. Numachip-brikken er både bindeledd og svitsj. Numascale-maskiner kan følgelig bygges uten sentrale svitsjer. Det bidrar til den lineære skalerbarheten i ytelse, til å redusere strømforbruket, og til å utnytte rackene mer effektivt.

Ifølge Numascale er selskapet godt posisjonert til å hevde seg i konkurransen. De sier at alle moderne løsninger for høyhastighetsbaner mellom industristandard serverprosessorer – for eksempel Infiniband – har noenlunde samme båndbredde, og at differensieringen følgelig dreier seg i hovedsak om latens i kritiske korte overføringer, funksjonalitet og programvarekompatibilitet.

Numascale mener de hevder seg på alle disse områdene. Latensen er minimal fordi løsningen tilbyr enhetlig tilgang til alle systemressurser, støttet av cache. Alle applikasjoner kan kjøres uendret på Numaconnect-systemer, i motsetning til justeringene som kreves når man anvender meldingsbasert teknologi (MPI).

    Les også:

Til toppen