Ustabile tall men VG holder teten

Norsk Gallups kontinuerlige målinger av avisenes lesertall på nett viser at VG troner suverent på toppen, mens Nettavisen har en svært god formkurve. Tallene i høst har vært ustabile, og analyseekspertene mener små utvalg er hovedgrunnen.

Norsk Gallups kontinuerlige målinger av avisenes lesertall på nett viser at VG troner suverent på toppen, mens Nettavisen har en svært god formkurve. Tallene i høst har vært ustabile, og analyseekspertene mener små utvalg er hovedgrunnen.

Ifølge Gallup er det 79.456 som har lest VG daglig i perioden 41-45 (oktober/november). Tall på folk som har lest Verdens Gang minst én gang i løpet av én uke ligger på 191.018. Dermed holder Norges største dagsavis topp-posisjonen også på web.

Nærmeste utfordrer er både Dagbladet og Nettavisen. De to konkurrentene er nesten jevngode på spørsmålet om lesing "i går" med henholdsvis 42.979 og 40.040 lesere. På ukentlig basis er derimot forskjellen mye større. Og denne gangen i Nettavisens favør. Odd Harald Hauge & Co bør være fornøyd med 159.059 kontra Arne H. Krumsviks 130.039. Det er en økning på over 18.000 lesere for Nettavisen i forhold til forrige måleperiode i ukene 38-41.

Aftenposten har derimot begynt å falle av i forhold til konkurrentene, muligens på grunn av serverproblemer som gjør at tjenesten har ligget nede både titt og ofte. "Tanta i Akersgata" er helt sikkert ikke fornøyd med tallene 33.060 på daglig dekning og 109.835 i løpet av en uke.

Ser vi på utviklingen i høst, er den imidlertid preget av til dels stor ustabilitet. Spesielt gjelder det den såkalte daglige dekningen, der Gallup spør om hvilke aviser på nett som ble lest " i går". I løpet av tre suksessive månedsperioder, har statistikkene for enkelte aviser hoppet opp og ned.

For eksempel hadde Dagbladet:på nettet 47.960 lesere daglig i august/september, 31.600 i september/oktober og altså 42.979 i oktober/november. VG nett er et annet eksempel med rekkefølgen 70.851 - 51.225 - 79.346 i de tre tidsperiodene. Og digi.no et tredje eksempel med kombinasjonen 9.446 - 18.528 - 11.020.

Gallup har på et tidlig tidspunkt i målingene advart og sagt at et lite utvalg, pluss feilmarginer på noen prosent, kan føre til ustabile tall både for store og små aviser. Instituttet intervjuer rundt 3.000 personer i løpet av en måned per telefon som en del av en større medieundersøkelse.

Det er verdt å merke seg at statistikkene for den ukentlige dekningen ikke korresponderer med tallene for den daglige dekningen. Det er to forskjellige spørsmål som besvares av 3.000 mennesker gjennom en periode over én måned i samme undersøkelse.

Det går altså ikke an å ta de daglige tallene, gange med syv og til sammen få ukedekningen.

Dessuten intervjuer Gallup ikke et panel med de samme 3.000 menneskene fra måned til måned, men et representativt utvalg av ulike mennesker fra periode til periode.

Daglig dekning 15.september - 9. november 1997

Nettaviser uke 38-41 uke 42-45
VG 51.225 79.346
Nettavisen 34.513 40.040
Dagbladet 31.600 42.979
Aftenposten 31.970 33.060
digi.no 18.528 11.020

Ukentlig dekning 15. september - 9. november 1997

Nettaviser uke 38-41 uke 42-45
VG 183.829 191.018
Nettavisen 141.000 159.059
Dagbladet 128.600 130.040
Aftenposten 96.274 109.835
digi.no 51.225 44.448

Kilde: Norsk Gallup Institutt

Til toppen