USWeb akselererer fusjonsplaner

Arbeidet med å danne verdens største konsulentselskap for Internett forséres. Allerede i begynnelsen av mars vil et selskap på 8.500 mennesker bli sparket i gang med nytt navn og ny logo.

Arbeidet med å danne verdens største konsulentselskap for Internett forséres. Allerede i begynnelsen av mars vil et selskap på 8.500 mennesker bli sparket i gang med nytt navn og ny logo.

Ved juletider kom meldingen om at USWeb/CKS slår seg sammen med teknologi-konsulentene i Whittman-Hart for å danne verdens største rene Internett-konsulent selskap. Med 8.500 ansatte i folden, de fleste lokalisert i USA, satser de på å ta seg av kunder som de før bare kunne drømme om.

- Siden vi annonserte vår intensjon om å fusjonere, har mer enn 100 selskap kontaktet begge selskaper med spørsmål om tjenester som kun det nyfusjonerte selskapet kan bistå med, sier Robert Bernard, styreformann i Whittman-Hart og snart konsernsjef i den fusjonerte enheten, i en pressemelding.

Selskapet har fått et incentiv til å forsere prosessen fordi amerikanske myndigheter på et tidlig tidspunkt har løftet den obligatoriske hvileperioden som bedrifter må gjennom etter fusjonsplaner offentliggjøres.

17 interne integrasjonsteam med til sammen 125 ledere jobber med prosessen, til tross for at aksjonærene på begge sider ikke har godkjent planene for sammenslåing ennå. Godkjennelsene skal, ifølge Reuters, skje ved ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 28. februar.

Forutsatt at dette går i orden, vil selskapet være i gang i begynnelsen av mars. Selve lanseringen skjer med med nytt navn og ny logo i New York den 23. mars.

Til toppen