Ut av Telenor - inn i ElTele

Både Telenor og ElTele forbreder seg på hardere konkurranse om telekundene fra nyttår. Mens Telenor Nett sentraliserer og kanskje ender med å si opp personell, er ElTele i en sterk oppbemanningsfase.

Det er ikke mer enn én måned siden ElTele Rogaland fikk en distribusjonsavtale med NETnet som sikrer selskapet tilgang til en rekke næringslivskunder. De lokale el-verkene i Rogaland har investert 50 millioner i fibernett det siste året, og avtalen med NETnet gjør at ElTele Rogaland har kontakten med sluttbrukeren, mens NETnet sørger for teletjenestene.

Dette betyr at ElTele har behov for en rekke ansatte til å forestå en ytterligere utbygging av sitt telenett i fylket.

Selv om ElTele Rogaland skal øke bemanningen betyr det ikke at selskapet vil ta over alle overtallige i Telenor.

- Vi satser på regional utbygging og er imot sentralisering slik Telenor driver med, sier administrerende direktør Ola Sannes i ElTele, til Stavanger Aftenblad.

Han har siden årsskiftet økt staben fra 8 til 33 og regner med en fordobling det neste året. Han legger for tiden siste hånd på en ny stillingsannonse der selskapet søker etter ingeniører med erfaring fra legging og vedlikehold av nettkabler, og kunnskap om datakommunikasjon.

Telenor Netts omorganiseringsplaner får konsekvenser for 36 stillinger i Stavanger og Haugesund. Foreløpig ligger det an til at minst 15 kan få tilbud om nye stillinger i selskapet, mens resten kan få alternative tilbud.

- Blant disse er det nok mange som kan tenkes å gå over til jobb i ElTele, sier informasjonssjef i Telenor i Stavanger, Per Aril Meling, til digi.no. Han opplyser at Telenors kabal for området ikke går opp før mot slutten av oktober.

Til toppen