Ut med bedriftskurs - inn med Internett

Internett og intranett spiller stadig større rolle for bedriftsintern opplæring i USA. Flere bedrifter i Silicon Valley posisjonerer seg nå for å sikre seg en andel av et marked som vokser med 150 prosent årlig.

Internett og intranett spiller stadig større rolle for bedriftsintern opplæring i USA. Flere bedrifter i Silicon Valley posisjonerer seg nå for å sikre seg en andel av et marked som vokser med 150 prosent årlig.

Markedet for web-basert opplæring vokser allerede med 150 prosent i året, ifølge opplæringskonsulent Brandon Hall i Sunnyvale, forfatter av boken Web-Based Training Cookbook.

Analysefirmaet International Data Group (IDG) spår i en fersk rapport at opplæring bare via Internett vil vokse til seks milliarder dollar (45 milliarder kroner) innen år 2002.

Og ekspertgruppen The Masie Center anslår at opptil 90 prosent av amerikanske storbedrifter i løpet av 1999 vil ta i bruk en eller annen form for web-basert opplæring, enten via Internett eller lokale intranett.

Fortsatt er dette bare en brøkdel av det totale markedet for bedriftsopplæring i USA – i 1998 anslått til rundt 60 milliarder dollar (450 milliarder kroner). Ekspertene mener imidlertid at det er mange grunner til at web-baserte kurs vil fortsette å spise av det tradisjonelle markedet.

Datagiganten Amdahl i Sunnyvale skilte nylig ut sin opplæringsavdeling som et eget selskap, KnowledgePool. Det tilbyr nå web-basert opplæring i alt fra systemintegrasjon til Novell programvare. En talsmann for selskapet sier at den raske endringstakten i teknologibedrifter gjør online opplæring spesielt tiltrekkende.

Digital Think i San Francisco er en av nykommerne på dette området og har allerede fått en solid markedsposisjon. Det har et titall ferdigpakkede kurs spesielt rettet mot mindre og mellomstore bedrifter, blant annet i C++ programmering og grafiske applikasjoner. "Med web-baserte kurs kan vi gi små bedrifter nøyaktig samme opplæringsstøtte som store bedrifter får," sier Digital Thinks president Steve Zahm.

Manglende båndbredde er fortsatt en bremse i dette markedet. Derfor suppleres ofte kursene med interaktiv CD-ROM. Båndbredde er imidlertid et mindre problem for storbedrifter med egne intranett og raske T-1-linjer.

Den viktigste gevinsten ved web-basert opplæring er økt tilgjengelighet, større fleksibilitet og store besparelser både i tids- og reisebruk.

Til toppen