Ut med portaler - inn med "IUB"

- Mobile portaler vil snart erstattes av meklere som kan garantere sikker drift, rask igangsetting av nye tjenester, og kundestatistikk tilbake til tilbyderne, sier Jyrki Hattinen i finske LPG Innovations.

- Mobile portaler vil snart erstattes av meklere som kan garantere sikker drift, rask igangsetting av nye tjenester, og kundestatistikk tilbake til tilbyderne, sier Jyrki Hattinen i finske LPG Innovations.

LPG Innovations er solid tilstede i internasjonale nettverk. Det har Hewlett-Packard som internasjonal partner på distribusjon og support. Det har Nokia, Oracle og Ericsson som utviklingspartnere. På konsulentsiden stiller Cap Gemini opp.

Aktuelle produkter overfor tilbydere er Service Portal, og en tjener kalt Presence Server som støtter tjenester basert på at man vet hvor kunden befinner seg til enhver tid. På applikasjonssiden har LPG noe de kaller WAP Office.

- Egentlig dreier deg seg om et mobil "office", forklarer Hattinen. - Den tilbyr full tilgang til sentralt lagret e-post, adressebok og avtalebok, uavhengig av terminal. Du kan bruke WAP-telefon, lommemaskin eller PC. Den bygger på lettkatalogprotokollen LDAP, og er tilrettelagt for plattformer som Microsoft Exchange, iPlanet [samarbeidet mellom Sun og Netscape] og Lotus.

LPG satser på å bygge ut disse produktene til en infrastruktur-plattform for trådløse applikasjoner. Hattinen er spesielt opptatt av egenskaper man savner i dagens trådløse tjenester, og som han frykter kan ødelegge for flere av dem.

- Å levere dårlige tjenester er å leke med egen merkevare. Mange er uforberedt på den raske tilpasningsprosessen som Internett og den trådløse verden krever. Tjenester må driftes. Brukere må profileres. De må tillates å bruke alle slags apparater. Tjenester må stadig forfines og forbedres. De må skaleres når det kommer rush. Man må stå klar med nye tjenester på svært kort varsel.

Hattinen ønsker å tilby en infrastruktur der tilbydere kan legge til eller endre tjenester på minutter framfor dager. Infrastrukturen skal kontrollere tilgjengeligheten til tjenestene.

- Man må kunne følge sine kunder gjennom ulike apparater og over flere forskjellige nettverk. Man må kunne følge med hvor brukeren er, ikke bare over mobiltelefonen, men også over ethvert apparat der tjenesten er tilgjengelig. Man må kunne vite hvilke apparat brukeren har slått på, og hva slags egenskaper det besitter. For eksempel bør man vite hvorvidt brukeren kan nås gjennom en tjeneste som krever talegjenkjenning og talesyntese. Gode tjenester krever at man kjenner kunden og holder seg løpende oppdatert med hva hun ønsker.

Dagens portaltenkning er ikke i stand til å følge med denne tankegangen, mener Hattinen.

- Derfor er portaler på vei over i historien. Inn kommer meklerne av nyttig og ønsket informasjon. Vi kaller dem IUB for "information utility broker". Vi tar sikte på å utvikle en helhetlig IUB-løsning. Det betyr ikke bare tjenester, men også løpende drift av tjenester, med alt som hører med av CRM [styring av kunderelasjoner - "customer relationship management"], statistikk og faktureringsgrunnlag.

Til toppen