Ut mot Skogsholm i Teletopia-saken

Fremskrittspartiet mener samferdselsminister Torild Skogsholm ga etter for press fra Telenor da hun satte en stopper for Teletopias billige SMS-tjeneste. Også SV raser mot ministeren.

–Det statsråden har gjort i denne saken er helt vanvittig. Her skal vi ha konkurranse for å få prisene ned, så verner hun Telenor totalt, sier Kenneth Svendsen (Frp) til VG.

Nestleder Øystein Djupedal i SV er heller ikke særlig fornøyd med Samferdselsdepartementets vedtak torsdag.

–Dette er skandaløst. Telenor satser og taper milliarder i utlandet, så tjener de godt på overprising i Norge, sier han.

Les mer om Skogsholms inngripen:

Også Forbrukerrådet reagerer negativt på Skogsholms beslutning. Post- og Teletilsynets beslutning 8. januar i år om at Telenor skal gi nettilgang til Teletopia er etter Forbrukerrådets mening blitt overkjørt av departementet.

–Vi stiller oss undrende til de nærmest ubestigelige barrierene som nye aktører i dette markedet møter. I dette spillet er det forbrukeren som blir den tapende, sier seksjonssjef Jan Schrøder i FD til NTB.

Konkurransetilsynet ønsket ikke torsdag å kommentere saken.

Teletopia måtte torsdag stenge sitt tilbud om rimelige SMS-tjenester etter et vedtak i Samferdselsdepartementet. Post- og teletilsynet bestemte 8. januar at Teletopia skal betale 30 øre pluss moms per melding for å bruke Telenors mobilnett. Telenor klaget på vedtaket og krevde at klagen måtte få oppsettende virkning. Samferdselsdepartementet imøtekom kravet og vedtok torsdag at vedtaket fra Post- og teletilsynet om billig tilgang for Teletopia til Telenors nettverk ikke gjelder mens klagen behandles.

Seksjonssjef Jan Schrøder i FD sier det er en kjensgjerning at konkurransen i markedet for mobiltelefoni er begrenset. Dette gjelder særlig tilbud på SMS-meldinger, mener han.

Schrøder sier at Forbrukerrådet stiller seg tvilende til om prisen på SMS-meldinger i dag står i relasjon til de faktiske kostnadene som selskapet har med tjenesten.

–Dette skyldes manglende konkurranse. I dette tilfellet er det rammebetingelsene fra politisk hold som er avgjørende. Derfor er Forbrukerrådet i dette perspektiv svært skuffet over departementets avgjørelse, sier seksjonssjef Jan Schrøder i FD.

Samferdselsdepartementet understreker på sin side at de overhodet ikke har "stengt" Teletopias SMS-tjeneste.

- Samferdselsdepartementet har ennå ikke avgjort en klage fra Telenor Mobil over Post- og teletilsynets tidligere vedtak om prisvilkårene for å gi teleselskapet Teletopia tilgang til Telenor Mobils mobiltelfonnett. Det er derfor ennå ikke avgjort hvilken pris Teletopia skal betale for å ha tilgang til Telenor Mobils nett, og Samferdselsdepartementet har ikke "stengt" Teletopias SMS-tjeneste.

Det sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Teletopia torsdag gikk ut i mediene med påstander om at Samferdselsdepartementet har bedt Telenor om å stanse Teletopias tilbud om SMS-meldinger.

Post- og teletilsynets gjorde 8. januar i år et vedtak som gjelder hvilken pris Teletopia skal betale for tilgang til å sende SMS-meldinger over Telenor Mobils nett. Dette vedtaket har Telenor Mobil påklaget. Samferdselsdepartementet vil behandle Telenor Mobils klage så raskt som mulig. Departementet i dag gjort vedtak om såkalt "utsatt iverksetting" inntil denne klagen er avgjort. Det betyr at Post- og teletilsynets vedtak om prisen for tilgang til Telenor Mobils nett ikke skal iverksettes før Samferdselsdepartementet har behandlet klagen fra Telenor Mobil.

Samferdselsdepartementet imøtekom allerede i januar 2002 Teletopias ønske om såkalt "spesiell nettilgang", det vil si muligheter for Teletopias kunder til å sende SMS-meldinger over Telenors mobilnett.

At Teletopia torsdag selv har stengt sin SMS-tjeneste har sammenheng med at selskapet ikke aksepterer den prisen Telenor Mobil krever for å gi Teletopia tilgang til Telenors mobilnett, understreker departementet.

;