Utbredt bruk av lynmeldingstjenester i Europa

En europeisk undersøkelse viser at bruken av lynmeldingstjenester er blitt svært utbredt.

Nielsen//NetRatings har gjennomført en undersøkelse blant Internett-brukere i husholdninger og ved arbeidsplasser i åtte europeiske land, om bruken av lynmeldingstjestener (IM - Instant Messaging).

Undersøkelsen viser at bruken av lynmeldingstjenester er blitt svært utbredt.

I undersøkelsen er intervjuobjektene blitt spurt om de benytter en rekke ulike lynmeldingsklienter, samt hvor mengden tid de bruker klienten per måned.

Undersøkelsen viser at Microsofts MSN Messenger Service er mest populær, nesten 23 prosent av de intervjuobjektene svarte at de benytter denne tjenesten. Det går ikke fram av undersøkelsen om dette tallet også inkluderer brukerere av Windows Messenger, som følger med Windows XP.

På en klar andreplass kom AOL Instant Messenger, som benyttes av 8,4 prosent av Internett-brukerne.

MSN Messenger-brukerne er også blant de ivrigste, med gjennomsnittlig bruk på 3 timer og 19 minutter i måneden. Men mest ivrige er brukerne av IRC-klienten mIRC. Den gjennomsnittlige mIRC-bruker benytter programvaren 5 timer og 26 minutter i måneden.

IRC (Internet Relay Chat) skiller seg fra de vanlige lynmeldingstjenestene ved at det primært dreier seg om offentlige, brukeropprettede pratekanaler fordelt på ulike nettverk, hvor brukerne normalt har fri tilgang. IRC har eksistert siden 1988, mye lenger enn de andre tjenestene.

Rapporten fra Nielsen//NetRatings er tilgjengelig på nettet, riktignok bare på tysk og spansk.

Undersøkelsen er basert på intervjuer av Internett-brukere i Storbritanna, Italia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Spania, Sveits og Nederland.

Les mer om: