Utbredt piratkopiering blant studenter

Piratkopiering blant norske studenter økte kraftig fra i fjor til i år.

Piratkopiering blant norske studenter økte kraftig fra i fjor til i år.

Den norske avdelingen av Business Software Alliance (BSA) har igjen undersøkt hva slags holdninger og erfaringer studenter fra BI og NTNU har til piratkopiering.

I fjor svarte 55 prosent av et representativt utvalg på 100 studenter at de hadde brukt piratkopiert programvare. I år er andelen økt til 71 prosent.

Årets undersøkelse avdekker også at over halvparten av studentene vil fortsette å bruke ulovlig kopiert programvare i fremtiden.

Til toppen