BEDRIFTSTEKNOLOGI

Utdanning det viktigste

Politikerne som deltok i paneldebatten viste forbløffende stor enighet om at det IT-satsingen i det norske utdanningssystemet må styrkes.

Eirik Flaa
11. sep. 1997 - 09:54

Onsdagens avsluttende paneldebatt oppnådde ikke den helt store publikumsinteressen, til tross for at man blant paneldeltagerne fant planleggingsminister Bendik Rugaas og representanter fra alle stortingspartier, bortsett RV og SV.

Det lå an til å bli en debatt med høy temperatur, men inntrykket var likevel at alle langt på vei var enige om at styrking av IT-utdanningen er den største utfordringen for å få en bærekraftig norsk IT-industri.

Ordstyrer Tor Alfheim fra Sysdeco ga Per Morten Hoff fra KDL første ord, og Hoff åpnet paneldebatten med nettopp å spørre politikerne hvilke utdanningspolitiske tiltak de ønsket å iverksette "for å unngå kannibalisme i næringa slik vi i dag ser eksempler på."

Først ut var Kristelig Folkeparti som var representert ved Einar Sternes. Sternes har - ved siden av å være politiker - jobbet med IT siden midten av 60-tallet.

- Helt konkret vil vi doble antall studieplasser i Stavanger, og dessuten se på muligheten for å øke studieplassene ved landets øvrige læresteder. På grunnskolenivå ønsker vi å øke kompetansen blant lærerne ved å gi dem bedre muligheter til etterutdanning. Dessuten ønsker vi at det skal være et minimum av én PC per fem elever på alle grunnskoler, sa Sternes som ble istemt av Venstres representant Helene Fladmark i synet på å øke antall studieplasser.

- Jeg er enig i at vi bør øke antall studieplasser på høyere utdanning, men Venstre legger også vekt på at den kortere og mer yrkesrettede utdanningen må styrkes. Jeg tenker meg for eksempel at det opprettes en yrkesrettet multimedia-utdanning, sa Fladmark som også mente at skattereglene burde endres slik at det lønner seg for bedrifter å avhende sine maskiner til offentlige læreinstitusjoner. I tillegg hevdet venstres representant at lærerstaben burde utrustes med bærbare PC-er, som et ledd i å styrke yrkesgruppens kompetanse.

Senterpartiets Erik Lahnstein mente det viktigste var å sørge for at alle får en grunnopplæring i IT allerede på grunnskolenivå.

- IT er viktigere enn noensinne, og solid IT-utdanning er et godt utgangspunkt for videre yrkesliv. Dette grunnlaget må legges i grunnskolen, sa Lahnstein

Også Fremskrittspartiet var villig til å gi mer penger til å styrke utdanninga på IT-relaterte fagområder, og partiets representant V. Skinneland la fram flere forslag.

- Vi vil doble kapasiteten på høyere utdanning, og dessuten vil vi bevilge langt mer for å få oppgradert datautstyret på høyskolene. På grunnskolenivå mener vi det bør være en målsetning at alle elever har sin egen brukerprofil med tilgang til en PC, sa Skinneland.

Ankermann på laget, Bendik Rugaas, fikk en vanskelig oppgave i å matche alle de ekspansive forslagene. Han derfor sin egen litt mindre kostnadskrevende løsning på problemet.

- Innledningsvis vil jeg gjerne påpeke at Arbeiderpartiet allerede har gjennomført en omfattende utdanningsreform som blant annet har vært med på å styrke IT-fokuseringen i skoleverket. På materiellsiden har vi dessuten et oppnådd en svært høy penetrasjon av PC-er i den videregående skolen. Med en PC på hver sjette elev ligger vi på europatoppen. Det vi planlegger å gjøre nå er å omorganisere og reallokere ressursene i de eksisterende læreinstitusjoner for å komme IT-næringen i møte, sa Rugaas som ikke uten videre ville åpne statskassa for å gi mer til IT-utdanning.

- Det der har vi folk i Finansdepartementet som tar seg av, avsluttet planleggingsministeren som i ettertid fikk ros både av Per Morten Hoff fra KDL og Kristelig Folkepartis Einar Sternes for sitt generelle engasjement i IT-Spørsmål.

Avslutningsvis sporet debatten også inn på spørsmålet om et nasjonalt IT-senter på Fornebu. Senterpartiets representant var raskt ute med å kritisere dette et "distriktsfiendtlig" tiltak, men det kanskje mest nyanserte bidraget kom fra et av panelets upolitiske deltakere, IBM-direktør Hans Christian Qvist.

- Jeg tror at IT-Fornebu kan være fruktbart dersom det ikke vokser seg for stort. En mindre senter med IT-bedrifter kombinert med andre bransjer, vil også bidra til å skape relasjoner mellom IT-bedrifter og potensielle kunder. Dersom alternativet er en nasjonal storsatsing på IT, er jeg forøvrig helt enig med Senterpartiet. Et slikt tiltak vil helt klart tappe distriktene for kompetanse, avsluttet Qvist.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.