Abonner
KORTNYTT

Utdanning.no flytter til Tromsø

Utdanningsportalen Utdanning.no skal flyttes til Tromsø og samlokaliseres med universitet.

Utdanningsportalen Utdanning.no skal flyttes til Tromsø og samlokaliseres med universitet, melder Utdannings- og forskningsdepartementet. Plasseringen av en permanent redaksjon for portalen i Tromsø vil bety 7-8 nye arbeidsplasser på stedet fra april 2004.

Utdanning.no er en portal fra Utdannings- og forskningsdepartementet som samler nettbasert informasjon, ressurser og tjenester knyttet til utdanning – alt på ett sted. Innholdet i portalen omfatter blant annet praktisk informasjon om utdanning og utdanningsmuligheter, nyheter, nettressurser til bruk i læring og undervisning samt diskusjonsgrupper. Målgruppene for portalen er elever, lærlinger, studenter, lærere, vitenskapelig ansatte, skoleledere, foreldre, utdanningssøkende og alle andre med interesse for utdanning. Portalen dekker hele utdanningssektoren, fra grunnskolen til voksnes læring.

Utdanning.no ble først lansert for høyere utdanning våren 2003, og relansert i fullskala med innhold fra grunnopplæringen til voksnes læring fra 1. september 2003. Fra oppstarten og fram til i dag har redaksjonen vært plassert i Oslo.

- I Tromsø vil Utdanning.no og den permanente redaksjonen få nærhet til gode fagmiljøer og tilgang til universitetets infrastruktur. Samtidig er dette i tråd med Regjeringens politikk for statlige nyetableringer, sier utdanningsminister Kristin Clemet.

Ansvaret for utvikling og drift av Utdanning.no har til nå ligget i en midlertidig redaksjon tilknyttet Utdannings- og forskningsdepartementet. Den midlertidige redaksjonen vil erstattes av en permanent redaksjon fra 1. april 2004. Redaksjonen vil knyttes til Universitetet i Tromsø, som vil være vertskap for portalen og tilby lokaler, juridisk og administrativ kompetanse og ha arbeidsgiveransvar, men redaksjonen får også et selvstendig styre.

Styret for portalen vil bli opprettet med representanter fra Læringssenteret (LS), Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF) og Norgesuniversitetet,

VOX – nasjonalt senter for voksnes læring og Utdannings- og forskningsdepartementet, samt en representant for private innholdsleverandører.

Les mer om: