Uten likviditet - ingen vekst

Likviditeten er fremdeles dårlig i flere av IT-aksjene. Det kan være en av årsakene til at selv meget gode nyheter ikke har kursdrivende effekt.

Et selskap som så absolutt ser en høy omsetning i sine aksjer er Merkantildata. Dette er en av årsakene til at Oslo Børs nå vil notere forwards og salgs- og kjøpsopsjoner på Merkantildatas aksjer.

Det har også vært normalt god omsetning i de tre "Tandberg-selskapene" den siste tiden, selv om omsetningen her - som på resten av børsen - var relativt laber mandag.

Årsaken til at disse selskapene har en grei omsetning er trolig å finne i relativt høye utenlandsandeler og oppmerksomhet fra de fleste meglerhusene. Felles for disse selskapene - sammen med ASK - er at de har opplevde en hyggelig korreksjon oppover etter sommerens og høstens brutale kursfall.

Det er imidlertid flere IT-aksjer som ikke har sett denne korreksjonen og hvor likviditeten også for øyeblikket er heller laber.

Samtlige programvareselskap ved Oslo Børs faller i dag i denne kategorien.

Agresso som fikk meget lovende omtale av analyseselskapet GartnerGroup i digi.no i forrige uke (en artikkel Finansavisen kopierte til mandagens avis), har riktignok hentet inn en del av kursfallet fra tidligere i år. Sett i lys av gode resultater fra tredje kvartal og et tilsynelatende godt kjøp i Frankrike (Concept SA) ville det vært naturlig å vente en sterkere kurseffekt i Agresso.

PC-Systemer fortalte ved resultatfremleggelsen etter tredje kvartal at Rubicon Global skulle lanseres 25. november. Torsdag lettet selskapet ytterligere på sløret og fortalte at prosjekt Eidsvoll er sluttført. Dette koblet med fortsatt gode resultater ville normalt gitt et merkbart kursløft, noe vi ikke har sett stort til. Selskapet verdsettes i dag som om intet nytt har skjedd det siste året, og så høyt var vel ikke forventningen spent i vinter?

Provida fortsetter nedturen etter at de slapp tallene fra RS/2. En reaksjon nedover var for så vidt ikke uventet, men kursutviklingen de siste par ukene vidner om rimelig lite risikovilje i markedet.

Dette siste poenget er trolig det vesentligste. Selv om kursoppgangen ved Oslo Børs generelt og i IT-indeksen spesifikt vidner om at den værste angsten har sluppet grepet på aksjemarkedet, er ikke risikoviljen helt den samme som vi så frem til sommeren.

Det ser ganske enkelt ut som om det er betydelig vanskeligere å selge inn ulike vekst-case i dagens marked. Vi har ikke sett de siste statistikkene på utlendingenes nettohandel i norske aksjer eller netto innskudd i fonds for den siste måneden. Dersom disse tallene viser at det ikke tilføres nevneverdig kapital til markedet finnes en stor del av forklaringen på den svake kursutviklingen her.

Da børsene verden over druknet i penger kunne de fleste vekst-casene selges inn uten store motforestillinger. IT-aksjer skulle man ha, og kursene gikk i taket. Med lav tilførsel - eller kanskje netto utgang - av kapital i aksjemarkedet, koblet med en større bevissthet omkring risikoen i markedet generelt, blir det vanskelig å spå noen skikkelig oppgang i IT-aksjene.

Til toppen