Uten virusvern mot bærbart utstyr

En undersøkelse viser at også nordiske bedrifter har utilstrekkelig virusvern for mobilt apparatur i nettet.

En undersøkelse viser at også nordiske bedrifter har utilstrekkelig virusvern for mobilt apparatur i nettet.

På oppdrag fra virusvernleverandøren McAfee har Datamonitor har gjennomført en undersøkelse om bedrifters forhold til virusvern på bærbare apparater som mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner, mp3-spillere, USB-minnepinner og bærbare PC-er.

Undersøkelsen omfattet 246 selskaper i Benelux, Frankrike, Tyskland, Italia, Norden, Spania og Storbritannia. IT-sjefer i 33 nordiske selskaper svarte på spørsmål.

Ifølge Datamonitor svarer annen hver bedrift at de er blitt virusinfisert via mobile apparater i løpet av de siste tolv månedene.

Nesten 9 av 10 bedrifter i sier at det i deres nettverk forekommer apparater som det er vanskelig å kontrollere virusbeskyttelsen for. Bare hver sjette bedrift (17 prosent) planlegger tiltak for å håndtere denne risikoen.

I de nordiske landene sier 78 prosent at de er klar over at det forekommer maskiner uten virusbeskyttelse i bedriftens nettverk. Alle tror at bærbare enheter har skylden for over halvparten av virusutbruddene det siste året.

Likevel er det bare 16 prosent av de nordiske bedriftene som ser den mobile trusselen som et alvorlig problem. Nesten halvparten, 41 prosent av de som svarte i Norden, anser at bærbare systemer IKKE medfører noen trussel.

Også viljen til å investere i høyere sikkerhet er lav. 7 av 10 nordiske bedrifter har ikke noen planer om å investere i en sikkerhetsløsning som reduserer risikoen for at ubeskyttede systemer skal koples til bedriftsnettet.

- Statistikken peker på en overraskende mangel på bevissthet. I takt med at brukerne blir stadig mer mobile, er det blitt nesten umulig å ha oversikt over alle maskiner som kan ha tilgang til nettverket. Derfor er det rart at ikke flere innser hvor viktig det er med tilpassede verktøy, sier Knut Stadskleiv hos McAfee Norge.

    Les også:

Til toppen