Utenlandsinvesteringer gull verdt

Investeringer i utlandsprosjekter på ni milliarder kroner er ifølge HSBC Investment Bank anslått å ha en verdi på fra 22 til 35 milliarder kroner. Det er spesielt prosjektene i Irland (ESAT Digifone) og Hellas (Cosmote) som har bidratt til verdiveksten det siste året.

Investeringer i utlandsprosjekter på ni milliarder kroner er ifølge HSBC Investment Bank anslått å ha en verdi på fra 22 til 35 milliarder kroner. Det er spesielt prosjektene i Irland (ESAT Digifone) og Hellas (Cosmote) som har bidratt til verdiveksten det siste året.

Ved årsskiftet 1997/8 hadde Telenor International investert 6,4 milliarder kroner i utlandet, og fjorårets estimater fra HSBC Investment Bank ga da et verdianslag på mellom 12 og 18 milliarder kroner. Verdiøkningen har sin bakgrunn i markedets prising av børsnoterte mobilselskaper, at samtlige mobiloperasjoner nå er i kommersiell drift og at utviklingen i enkelte selskap er mer positiv enn det som er lagt til grunn tidligere.

Telenor investerte i fjor 3,6 milliarder kroner i utlandet, i hovedsak knyttet til mobiloperasjoner og oppskyting av den nye satellitten Thor 3.

Tilknyttede selskap viste i 1998 et regnskapsmessig underskudd på 1.391 millioner kroner, mot et underskudd på 685 millioner i 1997. I 1998 åpnet nye mobilnett i Tyskland, Østerrike, Hellas og Ukraina som gjør at 11 mobiloperasjoner utenfor Norge i drift med Telenor inne på eiersiden.

Investeringer i utlandet 1998 (millioner kroner):

ESAT, mobil, Irland 104
Pannon, Ungarn 404
Viag Interkom, mobil/fast, Tyskland 1.100
Connect Austria, mobil, Østerrike 249
Kyivstar GSM, Ukraina 295
Andre mobilprosjekter 210
Satellitter 458
Satellittutstyr 299
Annet 289
Kjøp av selskap 222
Sum 3.630

Kilde: Telenor

Til toppen