Utestenger alle piratbrukere av Office

Microsoft strammer nå inn overfor piratbrukere - både av dagens Office og den kommende Office 2007.

Utestenger alle piratbrukere av Office

Microsoft strammer nå inn overfor piratbrukere - både av dagens Office og den kommende Office 2007.

Da Microsoft lanserte sitt valideringsprogram for kontorpakken Office – «Office Genuine Advantage» – i slutten av april, var den begrenset til tillegg online, og frivillig for brukerne, unntatt dem med lokaliserte Office-versjoner for Brasil, Tsjekkia, Hellas, Korea, Kina, Russisk og Spania.

Før helgen kunngjorde Microsoft en opptrappingsplan for ordningen. Valideringsprogrammet er umiddelbart gjort påkrevet for alle brukere når de skal hente tillegg fra Microsofts nettsted.

Fra januar må alle som ønsker å benytte seg av oppdateringstjenesten Office Update gjennom valideringsprosessen. Det eneste man vil kunne få tilgang til uten validering, er det mest kritiske sikkerhetsoppdateringene.

Valideringsprosessen skjer online, og tar forholdsvis kort tid. Dersom det hersker tvil om lisensen din er gyldig, har du en viss frist på deg til å sannsynliggjøre at du har vært i god tro, og ikke har opptrådt som forsettlig eller uaktsom piratkopierer. Microsoft sier at hvis din Office-original har hologram, vil de godta at du er i god tro, og gi deg en gyldig lisens, forutsatt at du oppgir hvor du har fått originalen fra. Hvis Office-originalen din ikke har hologram, har du opptrådt uakseptabelt uaktsomt, og du må betale for å få en gyldig lisens.

Valideringsordningen gjelder for Office XP og 2003, samt den kommende 2007 som skal gjøres tilgjengelig omtrent samtidig med Windows Vista.

Microsoft mener brukere av piratkopier tar en stor risiko, fordi undersøkelser av koden som spres ulovlig avslører at den ofte inneholder elementer som er fremmed for originalen. Med andre ord: Piratkopier er en enkel måte å spre ondsinnet kode på, og installerer spionvare, trojaner, ormer og virus på mange PC-er.

Det tilsvarende valideringsprogrammet for Windows Vista har en ordning der Windows invalidiseres dersom det ikke valideres. Det innebærer at etter tretti dager går det over til en modus med sterkt redusert funksjonalitet. Microsoft sier de ikke har innført noe slikt for Office ennå, men vil ikke utelukke det en gang i framtiden.

Til toppen