Utestenger piratene fra nett

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har sine egne metoder.

Utestenger piratene fra nett

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har sine egne metoder.

Frankrike ignorerer EU, og vil nå nekte pirater internett-tilgang. EU-parlamentet vedtok i forrige uke å forby EU-land å kutte folks internettforbindelse uten en rettskjennelse. Den begrunner at internettilgang er en grunnleggende rettighet på linje med ytringsfrihet og frihet til tilgang til informasjon.

Stikk i strid med EU, vedtok den franske nasjonalforsamlingen på tirsdag at utestengelse fra internett skal brukes i kampen mot piratkopiering.

Ifølge news.com betyr vedtaket at det vil bli opprettet en ny offentlig organisasjon, HADOPI, som skal sende ut advarsler til folk som mistenkes for piratvirksomhet. Etter tre advarsler blir internettforbindelsen kuttet i alt fra to måneder til ett år.

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy gir sin fulle støtte til vedtaket om å straffe dem som ulovlig deler ut kopibeskyttet materiale.

Lovforslaget har vakt stor oppstand ikke bare i Frankrike, men over hele verden. Den er betraktet som en av de mest aggressive reguleringer som er blitt gjort mot piratvirksomhet.

Loven gjør også at de som stenges ute havner på en svarteliste, som innebærer at de heller ikke kan skaffe seg internettilgang fra andre leverandører.

Men også vår nærmeste nabo, Sverige, har iverksatt sterke sanksjoner som har vakt oppsikt globalt.

De fire tiltalte i Pirate Bay-saken ble i forrige måned enstemmig dømt i den svenske domstolen. Straffen lyder på ett års fengsel for medvirkning til brudd på opphavsretten. I tillegg idømmes det bøter på til sammen 30 millioner svenske kroner.

Tingretten mener de fire tiltalte har vært informert om at opphavsrettsbeskyttet materiale er blitt delt ut, og at de derfor har gjort seg skyldige i medvirkning til en forbrytelse.

Til toppen