Utfordrende test for mobilens nettleser

Utfordrende test for mobilens nettleser

W3C har sluppet en test som sjekker hvor godt mobilens nettleser støtter webstandarder.

Acid-testene til Web Standards Project (WASP) er velkjente, men de er først og fremst beregnet for nettlesere til PC-er. Nettlesere til mobiler henger ofte etter teknologimessig, samtidig som de har en del andre utfordringer, blant annet mindre tilgang på regnekraft og mindre skjermstørrelse.

    Les også:

W3C har derfor, i samme ånd som Acid-testene, laget en testside for 12 ulike webteknologier. Testsiden er tilpasset mobile nettlesere, men selvfølgelig også vises i vanlige nettlesere.

Testene spenner fra enkelte vanlige teknologier, som ofte er dårlig implementert i mobile nettlesere, for eksempel HTTPS og PNG, til teknologier W3C først mener vil få betydning om et år eller to. Dette inkluderer SVG-animasjoner og CSS Media Queries.

På testsiden visualiseres hver deltest som et kvadrat satt opp i en matrise. Testene sortert slik at den øverste linjen viser tester av de vanligste teknologiene, den andre linjen viser tester av teknologier som er i ferd med å bli vanlige, mens den siste linjen viser tester som først bli vanlige i morgen.

For å bestå alle testene må alle kvadratene vises jevn grønnfarge. Det antas at ingen av dagens nettlesere, verken for mobiler eller PC-er, vil kunne bestå alle deltestene. Men Windows-utgaven av Opera 9.27 ser ut å greie 11 av de 12 testene. Se illustrasjonen nedenfor.

Internet Explorer 7 spør om siden skal lagres, mens Firefox 2.0.0.14 mislykkes i tre av de tolv deltestene.

Resultatet av Opera Mini 4.1 vises nedenfor.

En rekke bilder av forsøk gjort i flere andre mobilnettlesere, finnes på denne siden.

Mer informasjon om de enkelte deltestene i «Web Compatibility Test for Mobile Browsers» finnes på denne siden.

Selve testen er tilgjengelig her: http://dev.w3.org/2008/mobile-test/test.html.

Til toppen