Utfordrende test for mobilens nettleser

W3C har sluppet en test som sjekker hvor godt mobilens nettleser støtter webstandarder.

Utfordrende test for mobilens nettleser

W3C har sluppet en test som sjekker hvor godt mobilens nettleser støtter webstandarder.

Acid-testene til Web Standards Project (WASP) er velkjente, men de er først og fremst beregnet for nettlesere til PC-er. Nettlesere til mobiler henger ofte etter teknologimessig, samtidig som de har en del andre utfordringer, blant annet mindre tilgang på regnekraft og mindre skjermstørrelse.

    Les også:

W3C har derfor, i samme ånd som Acid-testene, laget en testside for 12 ulike webteknologier. Testsiden er tilpasset mobile nettlesere, men selvfølgelig også vises i vanlige nettlesere.

Testene spenner fra enkelte vanlige teknologier, som ofte er dårlig implementert i mobile nettlesere, for eksempel HTTPS og PNG, til teknologier W3C først mener vil få betydning om et år eller to. Dette inkluderer SVG-animasjoner og CSS Media Queries.

På testsiden visualiseres hver deltest som et kvadrat satt opp i en matrise. Testene sortert slik at den øverste linjen viser tester av de vanligste teknologiene, den andre linjen viser tester av teknologier som er i ferd med å bli vanlige, mens den siste linjen viser tester som først bli vanlige i morgen.

For å bestå alle testene må alle kvadratene vises jevn grønnfarge. Det antas at ingen av dagens nettlesere, verken for mobiler eller PC-er, vil kunne bestå alle deltestene. Men Windows-utgaven av Opera 9.27 ser ut å greie 11 av de 12 testene. Se illustrasjonen nedenfor.

Internet Explorer 7 spør om siden skal lagres, mens Firefox 2.0.0.14 mislykkes i tre av de tolv deltestene.

Resultatet av Opera Mini 4.1 vises nedenfor.

En rekke bilder av forsøk gjort i flere andre mobilnettlesere, finnes på denne siden.

Mer informasjon om de enkelte deltestene i «Web Compatibility Test for Mobile Browsers» finnes på denne siden.

Selve testen er tilgjengelig her: http://dev.w3.org/2008/mobile-test/test.html.

Til toppen