Utfordrer Computerworld med hemmelige adresser

Et tjueetall såkalte tema-bilag, i sin helhet sponset av norske teleselskaper, skal gi fagbladet Telecom Revy en vekst på mellom 30 og 60 prosent til neste år. Hemmelige adresser fra en håndfull teleoperatører og leverandører skal styrke ukeavisas distribusjon i SMB-markedet.

Et tjueetall såkalte tema-bilag, i sin helhet sponset av norske teleselskaper, skal gi fagbladet Telecom Revy en vekst på mellom 30 og 60 prosent til neste år. Hemmelige adresser fra en håndfull teleoperatører og leverandører skal styrke ukeavisas distribusjon i SMB-markedet.

Computerworld har tradisjonelt vært det IT-bladet som har stått sterkest i markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB), mye takket være en fokusert adressebase av vesentlig høyere kvalitet enn sine konkurrenter. Nå akter imidlertid ansvarlig redaktør Arne Joramo i Telecom Revy for alvor å ta opp kampen mot storebror - også på SMB-markedet.

- Vi forventer å øke omsetningen fra 21 millioner kroner i år til 30 millioner kroner neste år, sier en ambisiøs Joramo til digi.no.

Veksten skal komme gjennom å utgi mellom 20 og 24 ekstra temabilag i tillegg til de ordinære 41 utgavene av Telecom Revy som kommer ut hvert år. Temabilagene vil ikke representere noen ekstra kostnader for Telecom Revy ut over det at det er Telecom Revys faste stab av journalister som skal produsere det redaksjonelle innholdet også i bilagene.
Seks-syv operatører og teleleverandører skal betale hele gildet.

- Tanken er at for eksempel en teleoperatør kan kjøpe hele bilag-opplaget og betale for distribusjonen av det. Til gjengjeld får operatøren profilere seg bredt med egenannonser i bilaget, sammen med sine samarbeidspartnere. Det vil ikke bli mulig for operatørens konkurrenter å profilere seg i bilaget, disse får holde seg til det ordinære Telecom Revy, opplyser Joramo, som understreker at det er Telecom Revys redaksjon som helt og fullt skal forestå den redaksjonelle vurderingen av innholdet også i temabilagene.

Telecom Revy vil bli distribuert som et innstikk i bilaget, ikke omvendt.

Ukeavisas ledelse har ennå ikke avsluttet forhandlingene med alle bilagssponsorene, men Joramo håper og tror at alle brikkene vil være på plass om kort tid.

Det viktigste med avtalene som nå inngås med en håndfull bilagssponsorer er, slik Joramo ser det, at operatørene/leverandørene sender ut de opplagene de kjøper til sine egne kunder. Telecom Revy får dermed en svært fokusert distribusjon mot de målgruppene temabilagene er ment å nå.

- Dette er adresser vi aldri ellers ville hatt sjansen til å få tilgang til, sier Joramo, som understreker at Telecom Revy ikke selv får fysisk tilgang til adressene, det er opp til bilagssponsorene om de ber om "å få opplaget tilsendt på paller" for så å sende ut opplaget selv, eller om de overfører sine hemmelige adresselister direkte til trykkeriet eller Posten.

- For oss er det viktigste poenget at vi blir svært sterke på SMB, der vår største konkurrent Computerworld hittil har vært i særstilling best, sier Joramo.

For å nå målet om en omsetning på 30 millioner kroner til neste år, akter Telecom Revy å utvide staben fra dagens 21 årsverk til 27. Av disse blir 18 rene redaksjonelle medarbeidere, de øvrige ni skal inngå i salgsstaben (abonnementsalg inkludert).

I kjølvannet av liberaliseringen av telemarkedet skulle 1998 bli det store "forløsningsåret" for Telecom Revy. Omsetningen har imidlertid stått stille i forhold til fjoråret, noe Joramo til en viss grad tar selvkritikk på:

- Det har vært en treghet i markedet i år som vi ikke hadde ventet. Dette skyldes i stor grad uavklarte regulatoriske forhold, men vi må vel også innrømme at vi ikke har vært så dyktige som vi skulle ha vært til å fornye oss raskt nok.

Satsingen på egne temabilag skal etter planen komme i gang fra og med tredje nummer av Telecom Revy - det vil si i slutten av januar 1999.

Til toppen