Utfordrer IT-bransjen

– Vi trenger 700.000 IT-ansatte.

Utfordrer IT-bransjen
EU-kommissær Neelie Kroes tar grep for å stagge en urovekkende trend: Mens arbeidsledigheten er kraftig økende i Europa så stiger antall ubesatte IT-stillinger. Bilde: European Commission

Teppet av arbeidsledighet vokser seg tykkere og tykkere over Europa, men behovet for IT-arbeidsplasser er økende. Faktisk står EU fremfor et udekket behov på 700.000 IT-stillinger, og blir ikke de fylt så vil det gå på konkurranseevnen løs.

På World Economic Forums toppmøte i Davos forrige uke forsøkte den mektige EU-kommisæren Neelie Kroes å mane til et skikkelig løft hos den europeiske IT-bransje for redde situasjonen.

– Antallet digitale jobber er voksende, med tre prosent hvert år siden krisen, men antall nye IT-utdannede og andre med IT-kompetanse er krympende. Våre unge trenger handling, ikke ord og selskapene som opererer i Europa trenger de rette folkene ellers vil de flytte driften til andre steder, slår EU-kommisjonen fast.

Hvordan skal dette takles? Jo, EU inviterer selskaper, styresmakter, utdanningsinstitusjoner og en «Storkoalisjon for digitale ferdigheter og jobber.» Deltagerne må forplikte seg til å etablere jobber, praksisplasser, stille etableringskapital til oppstartsbedrifter, etablere læringsplasser og andre tiltak for å snu trenden. Blant selskapene som allerede nå sagt at de vil bidra er, blant andre, HP, Cisco, Telenor, SAP, Alcatel-Lucent, ARM samt en rekke andre bedrifter og organisasjoner.

– Vi søker aktivt samarbeid innen områder som industrirettet utdanning, sertifisering, forbedret pensum på skole og universitet samt øke oppmerksomheten og skape et entreprenørvennlig klima for oppstartsselskaper, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

EU-kommisjonen vil også starte initiativet «Startup Europe», som de beskriver som en plattform for verktøy og programmer for å støtte folk som vil starte opp og vokse frem nettbaserte oppstartsselskaper i Europa.

Startskuddet for koalisjonen går fjerde og femte mars, med en større konferanse i EU-regi. Hva som konkret kommer ut av prosjektet gjenstår imidlertid å se. Men for en stadig økende skare unge arbeidsledige kan dette være svært positive nyheter.

Les mer om: