Utfordrer med gratis søkeløsning til bedrifter

Utfordrer med gratis søkeløsning til bedrifter

IBM og Yahoo! vil ryste markedet for søkeprogramvare for bedrifter med et gratis produkt.

IBM og Yahoo! har utviklet en gratis nedlastbar søkeprogramvare som selskapene vil bruke til å snu opp ned på konkurransen i søkemarkedet. Programmet, IBM OmniFind Yahoo!, skal gi bedrifter i alle størrelser tilgang til store mengder informasjon.

IBM OmniFind Yahoo! er et helt gratis søkeprodukt bygget på åpen kildekode. Det er utviklet for å gjøre det enklere og mer kostnadsbesparende for enkeltpersoner og virksomheter å søke etter, bruke og dele informasjon. Selskapene hevder at produktet er fullt på høyde med dyre løsninger fra konkurrenter som Oracle, Microsoft og Google, i tillegg til norske Fast.

Søket kombinerer tilgangen til virksomhetens informasjon med det som finnes av informasjon på weben. Brukeren kan foreta grunnleggende og mer avanserte søk som gir tilgang til strukturerte og ustrukturerte datasorteringer.

- Organisasjoner i alle størrelser sliter med problemene med at for mye informasjon finnes på ulike steder og i ulike formater, noe som gjør det nesten umulig å ekstrahere noe nyttig på kort tid, sier Ambuj Goyal, daglig leder for IBM Information Management i IBM Software Group, i en pressemelding.

IBM OmniFind Yahoo! støtter opptil 500.000 dokumenter per server, mer enn 200 filtyper og dokumenter på mer enn 30 språk. Installasjonen skal kunne gjøres ved hjelp av tre klikk. Programmet tar i bruk indeksbiblioteket Apache Lucene for å tilby kryssplattform fulltekstindeksering.

Verktøyet tilbyr også funksjonalitet som automatisk stavekorreksjon, støtte for synonymer og snarveier, jokernasjon for å erstatte ukjente tegn, rapportering av spørringer, tilpasning av det grafiske brukergrensesnittet og full integrasjon med Yahoo! Search.

Løsningen skal enkelt kunne integreres med eksisterende infrastrukturer og intranettløsning og kjøres som en serverløsning på Windows XP, Windows Server 2003 og Enterprise-utgavene av Red Hat og Suse Linux. På klientsiden støttes Internet Explorer og Firefox.

Løsningen er tilgjengelig her.

Til toppen