Utfordrer studenter til konkurranse i IT-kreativitet

Førsteamanuensis Ulf Uttersrud ved Høgskolen i Oslo koordinerer Rosing-akademiets arbeid for å gjenopplive en egen studentpris. Søknadsfristen er 15. november.

Førsteamanuensis Ulf Uttersrud ved Høgskolen i Oslo koordinerer Rosing-akademiets arbeid for å gjenopplive en egen studentpris. Søknadsfristen er 15. november.

Premien består av en reise og en sum penger, som deles ut under Rosing-banketten i februar 2000, samtidig med de øvrige Rosing-prisene for kreativitet, brukervennlighet, kompetanse og anvendelse. Reglement finnes på nettstedet til Den norske dataforening (velg Rosing hos DND og gå derfra til "studentprisen").

På Uttersruds hjemmeside er det en oversikt over vinnerne i den såkalte Fredrik Rosing Bull-prisen som Bull AS, Norsk Teknisk Museum og Høgskolen i Oslo arrangerte i 1993, 1994 og 1995. (Se pekere i høyre marg.)

- Utfordringen går til norske høgskoler og universitet som driver utdanning innen informasjonsteknologi, sier Uttersrud.

- Opplegget er at det arrangeres lokale konkurranser i samarbeid med lokale DND-avdelinger, og at de lokale vinnerne går videre i en landsomfattende konkurranse.

Modellen for dette opplegget er samarbeidet mellom DND Nordvestlandet og høgskolene i Molde og Ålesund, der man har kåret de beste studentprosjektene fra de to høgskolene.

- Vi vil ikke åpne for at studenter selv sender inn sine prosjekter. Lokale kåringer vil holde arbeidet knyttet til den sentrale juryeringen på et akseptabelt nivå. Samtidig sikrer vi både et tilstrekkelig antall kandidater og høy kvalitet på de bidragene som når finalen.

Bidrag kan være prosjekter fra enkeltstudenter eller grupper, gjerne semesteroppgaver, hovedoppgaver, diplomoppgaver og liknende. Løsningen skal preges av oppfinnsomhet og nyskapning.

- Kriteriene er bevisst holdt vage. Det er snakk om løsninger på IT-problemer. De fleste bidragene blir nok innen programvare.

Institusjoner som gir forskjellige typer utdanning, for eksempel teknisk og administrativ, kan kåre flere kandidater. Uttersrud tar på seg oppgaven å kontakte utdanningsstedene og oppmuntre dem til å organisere lokale kåringer.

Til toppen