Utfordrerne øker mest innen lagring

I motsetning til andre IT-segmenter, vokser de fleste som tilbyr lagring for bedrifter.

Utfordrerne øker mest innen lagring

I motsetning til andre IT-segmenter, vokser de fleste som tilbyr lagring for bedrifter.

Analyseselskapet Gartner publiserte i går sine anslag for markedet for eksterne lagringsprodukter i fjerde kvartal 2008.

Markedet omfatter ekstern lagring for bedrifter og organisasjoner.

Anslagene viser en vekst på 5,4 prosent fra samme kvartal i fjor, til 4,98 milliarder dollar. For hele året 2008 vokste markedet med 11,3 prosent, til 18 milliarder dollar.

Gartner mener tallet for årsveksten viser at lagringssystemer for bedrifter greier seg godt, trass i finanskrisen.

Det er ingen endringer på rekkefølgen av verdens syv største leverandører av eksterne lagringssystemer. På årsbasis vokste markedsleder EMC med 11,5 prosent, altså i takt med markedet. Utfordrerne Dell og Network Appliance (NetApp) hadde de største relative økningen, med henholdsvis 15,5 og 14,8 prosent. Her må det bemerkes at tallene for EMC ikke omfatter OEM-salg til Dell og Fujitsu Siemens. Det innebærer at når Dell selger lagringsprodukter fra EMC, krediterer Gartner Dell og ikke EMC. Tilsvarende gjelder for Hitachi/HDS som har OEM-salg til HP og Sun.

IBM taper markedsandeler. De er den eneste av de syv store med lavere omsetning i 2008 enn i 2007. Nedgangen fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008 var hele 8,7 prosent. På tredje plass har HP så beskjeden vekst – langt mindre enn markedet – at IBMs andreplass ikke virker truet.

Dell øker mest både på årsbasis og i fjerde kvartal. Gartner oppgir ikke hvor mye av dette som skyldes OEM-produkter fra EMC, men man kan anta – med utgangspunkt i uavhengig uttalelser fra EMC og Dell i diverse fora – at EMC-produktene er den vesentlig faktoren i Dells vekst i dette segmentet. I fjerde kvartal er i praksis fjerdeplassen delt mellom Hitachi og Dell.

Utviklingen i fjerde kvartal tyder ikke bra for Sun, som vokste betydelig mindre enn markedet på årsbasis, og som omsatte for 4,1 prosent mindre i fjerde kvartal 2008 enn i samme kvartal 2007.

Denne tabellen oppsummerer Gartners anslag:

    Les også:

Til toppen