Utfører digitale operasjoner på roboter

Et EU-finanisert forskningssenter i Granada i Spania, kan gi store helsegevinster framover.

Et par timers kjøring fra Malaga i Granada, ligger det EU-finansierte forskningssenteret CMAT, som er ulikt alle andre helseinstitusjoner.

Over 9 millioner euro er investert fra EU, som skal delfinansiseres fra den spanske stat, og som skal lære opp leger til mer profesjonelle rutiner gjennom et digitalt læringsprogram.

Hele forskningssenteret baserer seg på virtuelle prosesser, enten med simuleringer fra fysiske rollemodeller eller operasjoner av robotdukker som blir overført digitalt mot leger som skal lære av rutinene. Ved å gå igjennom rutiner gang på gang, vil leger erfare hva som bør gjøres og hva som må unngås for å kunne utføre en vellykket og effektiv operasjon.

Senteret, som ble åpnet i november i 2004, har allerede gjennomgått treningsprogram med 6000 nyetablerte spanske leger ved tre sykehus i Spania.

Direktør for CMAT-senteret, Carmen Blanca, sier til digi.no at forskningssenteret nå får henvendelser fra hele Europa som kan være interessert i å adoptere treningsprogrammet. Også norske leger har vist interesse og besøkt CMAT.

45 mennesker er ansatt ved senteret, hvorav åtte, ni personer er programmere som har utviklet programvare basert på åpen kildekode. Programvaren gir studentene anledning til å forske på anatomiske diagnoser og behandling som gir et fullstendig identisk bilde med virkeligheten.

Programvaren vil være gratis, men senteret ønsker å tjene penger på metodene og opplæring.

Blanca antyder at senteret allerede nå har en inntekt på to millioner euro i året på treningsprogrammet mot leger og annen helsepersonell.

En avansert robotdukke ble presentert for det europeiske pressekorpset i på en EU-konferanse i forrige uke der digi.no var med. Den mannlige robotdukken har i alt 70 virtuelle soner på kroppen som reagerer tilsvarende et menneske på aktiviteter utført av helsepersonell.

Dette kan være alt fra å blunke med øynene, utvide pupiller ved for eksempel bedøvelse, puste, tisse og mulige reaksjoner ved blodoverføring.

Legene får også testet reaksjonsevnen ved å simulere operasjoner, og senere få bedømt hvor lang tid operasjonen tok, hvor mange klips som ble brukt, hvor mange personer som legen måtte involvere i prosessen og hvor mye bedøvende midler som ble brukt.

Et forskningsstudie viser allerede nå at leger kan redusere læringskurven med ett år gjennom denne modellen.

Til toppen