Utfors åpner seg for Telegate

En leveranseavtale åpner for at Telegates kunder kan benytte bredbåndstjenester fra Utfors.

En leveranseavtale åpner for at Telegates kunder kan benytte bredbåndstjenester fra Utfors.

Telegate som rådgivningsselskap forhandler teletjenester på vegne av 2700 norske bedrifter og organisasjoner. Selskapenes ambisjoner er å utnytte hverandres fordeler.

- Avtalen styrker oss begge, sier administrerende direktør i Utfors, Jan Søgaard. - Vi skal sørge for at de virksomheter som ønsker det får den sterkeste bredbåndstjenesten på markedet. I tillegg betaler de ikke for telefoni mellom sine kontorer, og mellom andre Utfors IP-port kunder. Telegate på sin side gir oss muligheten til å nå en svært omfattende og viktig kundegruppe.

Telegates forretningsidé er å representere norske bedrifter som forhandlingspartner i tele- og datamarkedet. Utfors tilbyr nordiske bedrifter, og offentlig sektor, bredbåndstjenester. Tjenesten som selges i Norge er Utfors IP-port. Tjenesten inneholder bedriftsinternt nettverk, Internett aksess, og telefoni.

Til toppen