Utfors henter inn kapital i tøft marked

ISP-selskapet Utfors har gjennomført en rettet emisjon på 743 millioner og har samtidig søkt om å bli notert på Stockholms O-liste før jul.

ISP-selskapet Utfors har gjennomført en rettet emisjon på 743 millioner og har samtidig søkt om å bli notert på Stockholms O-liste før jul.

Utfors AB, svensk ISP - og telefonoperatør, har gjennomført en emisjon som tilfører selskapet 743 millioner kroner før emisjonskostnader. Emisjonen på totalt 9.288.500 aksjer ble rettet mot et begrenset antall svenske og internasjonale institusjonelle aktører og tegningskursen ble fastsatt til 80 svenske kroner per aksje.

Selskapet vil benytte emisjonsprovenyet til å ferdigstille Utfors' nordiske bredbåndsnett, videreutvikle selskapets tjenstetilbud og til å markedsføre Utfors bredbåndstjenster til forretningskunder i Sverige og i de nordiske hovedstadene.

Utfors har søkt om notering på OM Stockholmsbørsens O-liste som tilsvarer hovedlisten på Oslo Børs. Første noteringsdag blir sannsynligvis den 11. desember 2000. Utfors er i dag notert på Nya Marknaden og er sist omsatt på kurs 85,- SEK.

  

- Vi har gjennomført en kapitalutvidelse i et meget tøft marked som bekrefter at markedet har sterk tro på selskapets forretningskonsept, sier Jan Werne, administrerende direktør i Utfors AB.

Utfors har søkt om en UMTS-lisens i Sverige gjennom Mobility4Sweden, et felleseid datterselskap med T-mobil International (Deutsche Telekom) og ABB. En avklaring er ventet å foreligge i løpet av desember i år.

I løpet av 2001 vil Utfors ferdigstille et 7 100 km langt bredbåndsnett for data- og telefonitjenester som knytter sammen de 75 største stedene i hele Sverige pluss Oslo, København og andre danske store byer. Utfors har idag mer enn 250 000 telefoni- og Internettkunder.

Utfors' største aksjonærer før emsjonen er det norske forvaltningselskapet Norsk Vekst og Litorina Kapital.

Til toppen