Utjevner konkurransen innen e-signatur

Digital signatur i det offentlige vil inkludere en rekke tjenester. Buypass blir nå blant tilbyderne for disse tjenestene.

Digital signatur i det offentlige vil inkludere en rekke tjenester. Buypass blir nå blant tilbyderne for disse tjenestene.

I planen «eNorge 2009 – det digitale spranget», som statsråd Morten A. Meyer presenterte i juni, er det en viktig forutsetning at aktører i markedet skal sørge for utrulling av e-signatur til brukere. Buypass skal stå for utrulling av over to millioner smartkort.

Det var Bankenes Betalingssentral (BBS) som i slutten av juni vant anbudet på Norges sikkerhetsportal. Dette åpner for elektronisk ID for sikker pålogging til tjenester fra offentlige etater, som skal være operativt før jul i år.

Mye kunne tyde på at den største publikums-PKI-en, BankID, skulle dominere den prestisjefylte sikkerhetsportalen, men Moderniseringsdepartementet (MOD) har vært tro mot sine konkurranseregler.

Brønnøysundregistrene som skal forvalte sikkerhetsportalen har valgt sertifikater fra Buypass, Telenor og ErgoGroup. Buypass har tidligere benyttet ZebSign som eneste leverandør av kvalifiserte sertifikater.

    Les også:

Buypass ID-tjenester benyttes i dag for elektronisk innrapportering og saksbehandling. Trygdeetaten, Altinn-prosjektet (10 statlige etater) og flere kommuner benytter Buypass ID-tjenester for sikker elektronisk identifisering og signering.

- Våre ID-tjenester benyttes allerede for levering av helseopplysninger til Rikstrygdeverket, signering av gjeldsbrev i Lånekassen og elektronisk innrapportering via Altinn, sier administrerende direktør i Buypass, Gunnar Lindstøl.

Buypass er eid av Posten og Norsk Tipping, og har allerede i dag utstyrt 150.000 nordmenn med digitale signatur. Disse generer i overkant av 1,5 millioner transaksjoner per måned. I løpet av inneværende år vil Buypass, sammen med Norsk Tipping, rulle ut over to millioner Buypass Smartkort. Kortene vil erstatte dagens spillerkort fra Norsk Tipping. Disse smartkortene vil gi sluttbrukerne tilgang til en rekke offentlige og private tjenester.

Departementet har fulgt BBS med argusøyne etter at selskapet i februar kjøpte ZebSign fra ErgoGroup og Telenor. I februar var BBS og ZebSign de to eneste leverandørene i PKI-markedet, som innebar at BBS hadde fått en markedsandel 100 prosent etter gjennomføringen av foretakssammenslutningen.

Men Buypass er nå godkjent av Konkurransetilsynet. ID-leverandøren ble 11. mai 2005 registrert hos Post og Teletilsynet som utsteder av kvalifiserte elektroniske sertifikater, og vil bidra til å opprettholde konkurransen i e-signatur markedet.

Til toppen