Utkast til utvidet Ajax-komponent

W3C forbereder en utvidet utgave av den sentrale Ajax-komponenten XMLHttpRequest.

W3C forbereder en utvidet utgave av den sentrale Ajax-komponenten XMLHttpRequest.

XMLHttpRequest tilbyr et programmerings-grensesnitt (API) som åpner for asynkron overføring av data mellom klienten og serveren i forbindelse med webapplikasjoner.

XMLHttpRequest ble opprinnelig utviklet av Microsoft, men har senere blitt en viktig del av webutviklingsteknikken som gjerne kalles Ajax.

W3C kunngjorde for nærmere to år siden at organisasjonen ønsket å standardisere XMLHttpRequest, siden API-et var blitt implementert ganske så forskjellig i ulike nettlesere. Det nyeste arbeidsutkastet av XMLHttpRequest finnes her.

W3C har nå gått i gang med å spesifisere en utvidelse av XMLHttpRequest. Denne versjonen, som kalles XMLHttpRequest Level 2, skal være knyttet til arbeidet som gjøres med HTML 5.

Blant de nye egenskapene XMLHttpRequest Level 2 er støtte for forespørsler på tvers av nettsteder, fremdriftshendelser og støtte for håndtering av både sending og mottak av byte-strømmer.

    Les også:

Til toppen