Utleverer stadig mer norske brukerdata

Microsoft med ny rapport om politihenvendelser.

Utleverer stadig mer norske brukerdata
Antallet henvendelser til Microsoft om utlevering av brukerdata vokste betydelig fra første til andre halvår i fjor. Bilde: Per Ervland

Microsoft kom i forrige uke med en rapport om mengden av forespørsler selskapet har fått fra ulike lands politimyndigheter om utlevering av brukerdata og -innhold i siste halvdel av 2013.

Det totale antallet forespørsler har faktisk gått noe ned, fra 37 196 til 35 083, sammenlignet med halvåret før. Antallet berørte brukerkontoer har i enda større grad blitt redusert, fra 66 539 til 58 676. Samtidig opplyser Microsoft at andelen av forespørslene som har blitt avvist, også har økt, fra 2,4 til 3,4 prosent.

Tallene inkluderer ikke de forespørslene Microsoft har fått som er knyttet til amerikansk sikkerhetslovgivning. Offentliggjøring av disse tallene er underlagt andre regler, noe som gjør at de er oppgitt separat.

I kunngjøringen fra Microsoft opplyses det at 76 prosent prosent av forespørslene bare resulterte i data om brukeren, ikke brukerdata. I disse tilfellene har Microsoft typisk utlevert informasjon som innloggingsnavn, unik brukerid, for- og etternavn, eventuell delstat og zip-kode, land, tidssone, IP-adresse, dato, kjønn og IP-adresse ved forrige innlogging. Men det kan også inkludere betalings- og kredittkortinformasjon.

21 prosent av forespørslene skal ikke ha ført til utlevering av data i det hele tatt. Dette inkluderer de forespørslene Microsoft har avvist.

Ved 2,32 prosent av forespørslene, drøy 800 i tallet, skal Microsoft ha utlevert også data om brukerinnhold. Mer enn 80 prosent av disse forespørslene stammer fra amerikanske politimyndigheter.

Microsoft skriver i kunngjøringen at forespørslene i forrige kvartal berører færre enn 0,01 prosent av det totale antallet brukerkontorer som er etablert hos selskapet.

Sammenlignbare aktører som Google og Yahoo har ennå ikke kommet med tall for andre halvdel av 2013. I første halvdel av 2013 fikk Yahoo 29 470 forespørsler om til sammen 62 775 brukerkontoer, mens Google fikk «mer enn» 25 879 forespørsler om «mer enn» 42 500 kontorer.

Norge

Microsoft opplyser at det er en håndfull land som står for brorparten av forespørslene. USA, Tyrkia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia ligger i tet. Men også norske politimyndigheter er interesserte i Microsoft-brukere. I Norden er det bare Sverige som sender flere henvendelser, og mengden økte betydelig fra første til andre kvartal.

I første halvår i fjor mottok Microsoft 74 norske henvendelser om 131 brukerkontoer. Ingen av henvendelsene ble avvist. I andre halvår hadde antallet norske henvendelser vokst til 107, og henvendelsene berørte i alt 385 Microsoft-kontoer. 6,54 prosent av disse henvendelsene ble avvist. Ingen av henvendelsene resulterte i utlevering av brukerinnhold.

I ett av disse norske tilfellene skal det ha dreid som en nødsituasjon hvor utleveringen av dataene kan ha medvirket til å hindre død eller alvorlig skade for en person.

    Les også:

Les mer om: