Utlevering av navn på fildelere ankes til lagmannsretten

Et advokatfirma fikk medhold i kravet om å få vite identiteten til flere tusen nordmenn som kan ha lastet ned og delt filmer ulovlig. Nå er kjennelsen anket.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Et advokatfirma fikk medhold i kravet om å få vite identiteten til flere tusen nordmenn som kan ha lastet ned og delt filmer ulovlig. Nå er kjennelsen anket.

Det danske advokatfirmaet Njord Law Firm krevde å få utlevert identiteten til personene som står bak til sammen 3.664 unike norske IP-adresser. 15. januar fastslo Oslo tingrett at advokatfirmaet kan kreve identiteten til fildelere utlevert fra ulike internettleverandører.

Ifølge Nettavisen er kjennelsen nå anket. I kjennelsen fra Oslo tingrett er både saksøkeren, rettighetshaverne saksøkeren representerer og de saksøkte nettilbyderne, bortsett fra Telenor og Canal Digital, anonymisert.

Til sammen er det snakk om seks filmer som er ulovlig lastet ned og delt. Ifølge Nettavisen mener TorrentFreak at det dreier seg om filmen «London Has Fallen», samt trolig filmene «CELL», «IT», «Mechanic: Resurrection», «Criminal» og «September of Shiraz».

Njord Law Firm ble kjent i Norge i januar i fjor da de sendte ut betalingskrav i posten til tusener av nordmenn for ulovlig nedlasting av en film. Forbrukerrådet betegnet brevet som et rent trusselbrev, og rådet nordmenn til å ignorere kravet.

Tingretten fastslår at det ved ulovlig fildeling er sannsynliggjort krenkelse av rettighetshaver. I kjennelsen heter det blant annet at «grovhet, omfang og skadevirkninger er såpass store at hensynet til rettighetshaverens interesse i å få tilgang til opplysninger som identifiserer innehaveren av abonnementet som er brukt ved krenkelsene, veier tyngre enn hensynet til abonnentene.» Tingretten slår også fast at den enkeltes krenkelse ikke blir mindre grov fordi mange gjør det samme.

Tidligere har Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sagt at nettleverandørene ikke bør gi ut slike opplysninger.

I forbindelse med de kommende endringene i åndsverkloven, mener IKT-Norge at Stortinget må benytte anledningen til å sørge for at utpressing overfor norske nettkunder ikke lenger blir mulig.

Ettersom kjennelsen er anket, og dermed ikke rettskraftig, ønsker ikke kulturminister Trine Skei Grande (V) å kommentere saken

Kommentarer (10)

Kommentarer (10)
Til toppen