Utlyser tre doktorstipend innen dataspill

Utlyser tre doktorstipend innen dataspill

NTNUs nye offensiv innen dataspill omfatter blant annet utlysing av tre doktorstipendier.

20. februar i år etablerte NTNU Norges første forskningsprogram på dataspill. Programmet har førsteamanuensis Alf Inge Wang ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap som daglig leder.

Med seg i styret for prosjektet har Wang en gruppe som gjenspeiler den brede interessen for forskning i dataspill.

Styreleder er Frank Ekeberg fra NTNUs Institutt for musikk. De øvrige medlemmene er Jarmo Röksåa (Midgard Media Lab), Harald Øverby (Institutt for telematikk), Sara Brinch (Institutt for kunst- og medievitenskap) og Arne Krokan (Institutt for sosiologi og statsvitenskap). To bedrifter er også representert: Fra Telenor sitter Anne Marte Hjemås i prosjektstyret, mens Mario Blazevic representerer ARM Norge.

Ifølge Universitetsavisa.no skal det i tilknytning til prosjektet utlyses tre doktorstipendier innen fagområdet dataspill. Det ene stipendiet har som emne nye spillkonsepter innen læring ved høyere utdanning. De to andre skal dreie seg om mobile spill med mange deltakere. Disse er et samarbeid med Telenor, og er relatert til prosjektet «Trådløse Trondheim».

Det er uttrykt mål for prosjektet at det skal koordinere og stimulere til forskning på dataspill både internt i NTNU, og mellom NTNU og eksterne partnere.

Det er etablert kontakt med Microsoft, norske distributører av Playstation, og med spillutvikleren Funcom. Disse bidrar med utstyr, spillmaskiner, samt faglitteratur og gjesteforelesninger. Ifølge Wang brukes Playstation i flere pågående mastergradsoppgaver.

Wang sier også til Universitetsavisa at nedslagsfeltet for forskningen også omfatter EU.

På bachelornivå foregår en kartlegging av fag som berører problematikk knyttet til dataspill. Wang ser for seg at disse fagene vil kunne presenteres i en felles webportal for å tiltrekke mulige interessenter så tidlig som mulig.

Til toppen