Utradisjonell utvikling halverer IT-utgiftene

- Ved å velge en utradisjonell utviklingsmodell vil vi mer enn halvere IT-utgiftene våre, sier administrerende direktør Per Waage i Statens innkrevingssentral.

Oppgaven til Statens innkrevingssentral (SI) er å kreve inn økonomiske straffekrav fra politi og domstoler, samt andre statlige fordringer som gebyrer, avgifter og gjeldskrav. Innkrevingsløsningen ble kjørt på stormaskin og var moden for fornyelse. Direktør Per Waage har sørget for å bygge opp en avdeling med høy IT-kompetanse, og ville satse på en annen og raskere metode enn den tradisjonelle med kravspesifikasjoner, design og formelle høringer.

I stedet ble det satset på en modell der standardløsninger skulle kombineres med innkjøpte komponenter, suppleres med noe skreddersøm og noe egenutvikling. Eksisterende systemer skulle komme til nytte der det var hensiktsmessig. Etter kort tid skulle en pilotløsning med begrenset funksjonalitet settes i drift, for siden å utvides. Det innebærer at man går trinnvis over til ny teknologi, og unngår problemer knyttet til langvarige utviklingsprosjekter som ved ett slag skal implementere de aller mest moderne løsninger og erstatte alt det trygge og kjente man har forholdt seg til tidligere.

SI valgte Component Software og Cell Network som partnere. SI laget en analyse for å beskrive behovene. Så kom partene sammen for å designe løsningen i fellesskap. Etter fire måneder var pilotløsningen i drift, og det er lagt en plan for den videre utviklingen.

Den nye innkrevingsløsningen beskrives som en blanding av komponenter (fra Component Software), skreddersøm (fra Cell Network), standardprodukter (fra Oracle) og egenutvikling.

Komponentene dekker tre typiske behov:
  • rapportering og analyse håndteres gjennom Business Objects-produkter
  • innlesing, vasking og konvertering av store datafiler håndteres gjennom Powercenter fra Informatica
  • gamle og nye applikasjoner snakker sammen og utveksler data - integreres - gjennom webMethods


- Gevinsten er mindre tidsbruk, lavere kostnader og mindre fare for driftsstans, mener Waage. - Den tradisjonelle framgangsmåten ville krevd mye lenger tid, og ville blitt vesentlig dyrere.

Han betegner samarbeidet som meget vellykket, og sier partene er enige om hvordan og i hvilken takt de skal bevege seg mot det endelige målet. Gevinsten er allerede synlig.

- Implementering av vår nye innkrevingsløsning mer enn halverer IT-kostnadene. Det svarer til en reduksjon på mellom ti og tolv prosent av våre totale kostnader.

Til toppen