Prosjektet ASK ser for seg to HEO-satellitter med en omløpstid på 12, 16 eller 24 timer. De blå punktene på kartet er AIS-registreringer (Automatic Identification System) fra norske skip. De viser at skipstrafikken i Arktis og nordområdene er tettest i norske farvann.
Prosjektet ASK ser for seg to HEO-satellitter med en omløpstid på 12, 16 eller 24 timer. De blå punktene på kartet er AIS-registreringer (Automatic Identification System) fra norske skip. De viser at skipstrafikken i Arktis og nordområdene er tettest i norske farvann.

Utreder bredbånd til Arktis

Felles prosjekt mellom Telenor og Norsk Romsenter.

Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) og Norsk Romsenter melder at de har etablert fellesprosjektet «Arktisk satellittkommunikasjon» (ASK). Prosjektet skal i utgangspunktet vare i to år. Det går ut på å utrede satellittbasert bredbånd for Arktis og nordområdene.

I dag er store deler av disse områdene uten dekning. Ifølge TSBc er satellitt den eneste mulige løsningen.

Hensikten med prosjektet er å gjøre TSBc i stand til å ta en forretningsmessig beslutning om det er grunn for å satse og investere i satellitter utover satellitten Thor 7 som fra 2014 vil tilby maritimt bredbånd opptil 72° nord.

Området dekkes i dag av taletelefoni via satellitt. Andre tilgjengelige tjenester er radio og værmelding, skipsradio og nødanrop, samt «smalbånd» på 0,1 megabit per sekund. Det er ikke kapasitet til å sende kart, foto, film, seismikkdata, miljødata eller værdata. Satellitter som går i bane over ekvator har dårlig dekning nord for 75° nord. Nord for 78° til 79° nord er det ingen dekning overhode.

Prosjektet tenker seg at to satellitter i høyelliptisk bane («highly elliptical orbit», HEO) med en omløpstid på 12, 16 eller 24 timer, vil kunne gi kontinuerlig dekning, og at det vil være mulig å sikre sømløs overgang mellom disse og satellitter som rekker opp til 72° nord.

Ifølge Jørgen Thaule, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Broadcast, skyldes interessen for prosjektet at norsk næringsliv øker aktiviteten i Arktis og nordområdene.

– Dette gjelder både skipsfart, olje- og gassindustri, seismikk, fiskeri, søk- og redningstjeneste, miljøovervåking, meteorologi, reiseliv, forskning, myndigheter og offentlig forvaltning, skriver Thaule i en e-post til digi.no.

Partene i prosjektet ønsker å gi myndigheter og nasjonale aktører adgang til å ta del i utviklingen og utformingen av et eventuelt satellittsystem med bredbånd til nordområdene.

Som ledd i dette arrangeres et heldags brukerseminar i Oslo 12. februar. Blant foredragsholderne på seminaret er representanter for Meteorologisk institutt, Polarinstituttet, Statoil, Sysselmannen på Svalbard, Kystverket, Marintek, seismikkselskapet EMGS og Forsvaret. Stortingsrepresentant Morten Høglund, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, vil også holde en innledning.

Til toppen