Utreder bredbånd til Arktis

Felles prosjekt mellom Telenor og Norsk Romsenter.

Utreder bredbånd til Arktis
Prosjektet ASK ser for seg to HEO-satellitter med en omløpstid på 12, 16 eller 24 timer. De blå punktene på kartet er AIS-registreringer (Automatic Identification System) fra norske skip. De viser at skipstrafikken i Arktis og nordområdene er tettest i norske farvann. Bilde:

Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) og Norsk Romsenter melder at de har etablert fellesprosjektet «Arktisk satellittkommunikasjon» (ASK). Prosjektet skal i utgangspunktet vare i to år. Det går ut på å utrede satellittbasert bredbånd for Arktis og nordområdene.

I dag er store deler av disse områdene uten dekning. Ifølge TSBc er satellitt den eneste mulige løsningen.

Hensikten med prosjektet er å gjøre TSBc i stand til å ta en forretningsmessig beslutning om det er grunn for å satse og investere i satellitter utover satellitten Thor 7 som fra 2014 vil tilby maritimt bredbånd opptil 72° nord.

Området dekkes i dag av taletelefoni via satellitt. Andre tilgjengelige tjenester er radio og værmelding, skipsradio og nødanrop, samt «smalbånd» på 0,1 megabit per sekund. Det er ikke kapasitet til å sende kart, foto, film, seismikkdata, miljødata eller værdata. Satellitter som går i bane over ekvator har dårlig dekning nord for 75° nord. Nord for 78° til 79° nord er det ingen dekning overhode.

Prosjektet tenker seg at to satellitter i høyelliptisk bane («highly elliptical orbit», HEO) med en omløpstid på 12, 16 eller 24 timer, vil kunne gi kontinuerlig dekning, og at det vil være mulig å sikre sømløs overgang mellom disse og satellitter som rekker opp til 72° nord.

Ifølge Jørgen Thaule, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Broadcast, skyldes interessen for prosjektet at norsk næringsliv øker aktiviteten i Arktis og nordområdene.

– Dette gjelder både skipsfart, olje- og gassindustri, seismikk, fiskeri, søk- og redningstjeneste, miljøovervåking, meteorologi, reiseliv, forskning, myndigheter og offentlig forvaltning, skriver Thaule i en e-post til digi.no.

Partene i prosjektet ønsker å gi myndigheter og nasjonale aktører adgang til å ta del i utviklingen og utformingen av et eventuelt satellittsystem med bredbånd til nordområdene.

Som ledd i dette arrangeres et heldags brukerseminar i Oslo 12. februar. Blant foredragsholderne på seminaret er representanter for Meteorologisk institutt, Polarinstituttet, Statoil, Sysselmannen på Svalbard, Kystverket, Marintek, seismikkselskapet EMGS og Forsvaret. Stortingsrepresentant Morten Høglund, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, vil også holde en innledning.