Abonner
SIKKERHET

Utreder nytt responsmiljø for «uønskede digitale hendelser» i jernbane- og kollektivsektoren

Samferdselsdepartementet mener det er behov for å styrke evnen til å håndtere uønskede digitale hendelser i transportsektoren.

Illustrasjonsbilde fra trafikkledersentralen i Oslo. Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan et planlagt responsmiljø for uønskede digitale hendelser skal bli.
Illustrasjonsbilde fra trafikkledersentralen i Oslo. Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan et planlagt responsmiljø for uønskede digitale hendelser skal bli. Foto: Bane Nor

Samferdselsdepartementet har denne uken gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag om å gjøre flere utredninger av hvordan digitalisering av jernbanen bør gjennomføres i fremtiden. Digitalisering kan ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gi flere avganger, færre forsinkelser og bedre reiseinformasjon.

Les mer om: