Utredning kan berge Telenors håp om mobillisens i Sør-Afrika

Tildelingen av den tredje Sør-Afrikanske mobillisensen trekker i langdrag. Nå har landets telemyndigheter bedt en ekstern konsulent å vurdere de seks søkerne til landets tredje mobillisens, noe som kan være til Telenors fordel.

Tildelingen av den tredje Sør-Afrikanske mobillisensen trekker i langdrag. Nå har landets telemyndigheter bedt en ekstern konsulent å vurdere de seks søkerne til landets tredje mobillisens, noe som kan være til Telenors fordel.

For den felles søknaden til Telenor og Telia ble ikke tilgodesett med landets tredje mobillisens da teletilsynets innstilling ble klar i mars. Sør-Afrika er kontinentets mest utviklede mobilmarked med nesten 6 millioner mobilkunder og en vekst siste år på 100 prosent for landets to mobilselskap som har delt markedet mellom seg.

Derfor protesterte Telenor og Telia heftig på innstillingen i mars som gav selskapene en andreplass etter Saudiarabiske Cell C.

Opprinnelig skulle den Sørafrikanske samferdselsministeren ta en endelig beslutning på tildelingen i slutten av mars, men denne beslutningen er nå utsatt etter at Satra har bestemt seg for å granske de seks søknadene på nytt ved hjelp av konsulentselskapet Grant Thornton Kessel Feinstein.

I realiteten betyr dette at alle søknadene fra juni 1999 gås igjennom på nytt, i tillegg til informasjon gitt av søkerne fram til april i år. Den opprinnelige vurderingen ble foretatt av BDO Spencer Steward i fjor høst. Denne plasserte Cell C på førsteplass og konsortiet til Telenor og Ttelia på andreplass. Telenor og Telias begrunnelse for å protestere er det de mener er Cell C knapt eksisterende mobilkompetanse i motsetning til både Telenor og Telia.

Grant Thornton Kessel Feinstein skal være ferdige med sin rapport til Satra i juni, og den skal ligge til grunn for den endelige tildelingen av den tredje mobillisensen.

Om det skjer til Telenor/Telias fordel vil konsortiet der selskapene eier 25,5 prisent hver og Afrizone 26 prosent, være forbredt på å betale 130 millioner kroner for mobillisensen over 10 år, i tillegg til investeringer i mobilnettet på sju milliarder kroner over fem år for å nå en dekningsgrad som tilsvarer 10 millioner innbyggere.

Til toppen