Utrolig få medieansatte har tjent på opsjonene sine

Opsjoner er fint i oppgangstider. Men når alle piler peker nedover, er ikke denne belønningsformen særlig lukrativ. Her ser du fordelingen:

Antall ansatte som har eierinteresser i egen bedrift har minket litt siden digi.no og IKT-Norge undersøkte dette ifjor. Det er nå i underkant av 19 prosent av de ansatte i IT- og mediebransjen som har aksjer i egen bedrift. Drøye 15 prosent har opsjoner (ifjor var det 17 prosent) og litt over ni prosent har begge deler (fjorårets tall var 12 prosent).

Nesten hver tredje ansatte (31 prosent) svarer at de gjerne skulle hatt aksjer og/eller opsjoner, mens hver fjerde svarer at de er glad for at de ikke har det.

Les mer om fjorårets resultater her.

I sin helhet har opsjonsordningen kun vært lønnsom for 10 prosent av de som har fått dette tilbudet. 36 prosent sier ordningen ikke har vært lønnsom for dem, mens 54 prosent ikke har solgt eller innløst opsjonene sine.

Det er, ifølge undersøkelsen, en overvekt av de som har eierinteresser i egen bedrift som oppgir at de trives veldig godt på jobb.

De ansatte i programvarebedrifter ser ut til å ha fått størst økonomisk utbytte av sine opsjonsordninger. 14 prosent av de ansatte i progranvarebedriftene som hadde opsjoner, har også tjent på dem. Det samme gjelder for 13,4 prosent av de ansatte i konsulentbransjen, og kun 5,5 prosent av de ansatte i mediebedrifter.

Blant de medieansatte som har fått opsjoner, oppgir over 40 prosent at ordningen ikke har vært lønnsom. Det samme gjelder 40 prosent av de ansatte i tele/mobilselskaper, og 27 prosent av ansatte i programvareselskaper.

Det er flest i maskinvare- og programvarebransjen som ikke har innløst opsjonene sine (henholdsvis 58 og 59 prosent).

Trenden som henger igjen fra ifjor er at det fremdeles er mange ansatte i internettbransjen som har eierinteresser i egen bedrift. 25 prosent har aksjer, 19 prosent har opsjoner og 14 prosent har begge deler.

I maskinvarebransjen oppgir tilsammen 44 prosent at de har aksjer eller opsjoner eller begge deler, mens dette gjelder 59 prosent av de ansatte i programvarebransjen.

Nesten halvparten av de ansatte i konsulentbransjen er medeiere (49 prosent tilsammen), mens det samme gjelder 45 prosent av de ansatte i tele/mobilbransjen og kun 24 prosent av de ansatte i mediebransjen.

Ikke overraskende, er det sjefen som oftest har aksjer i egen bedrift. 43 prosent av lederne har aksjer og 17 prosent har både aksjer og opsjoner.

Det er også en stor andel økonomi-ansatte som har aksjer. Hele 33 prosent har aksjer i egen bedrift, mens kun tre prosent har opsjoner.

Kun ni prosent av support-konsulentene og de som jobber med IT-drift har aksjer i bedriften de jobber i.

20 prosent av salgs- og markedssjefene har opsjoner, og 15 prosent har både opsjoner og aksjer.

Det er flest økonomiansatte og medieansatte som svarer at de gjerne skulle hatt aksjer eller opsjoner i egen bedrift (henholdsvis 47 og 41 prosent), mens det er flest som jobber med IT-drift og webdesign som er glade for at de ikke er medeiere (henholdsvis 38 og 33 prosent).

Til toppen