– Utrolig mye trøkk i markedet

Steria-sjef Kjell Rusti skal ansette enda flere i 2011 enn de 100 han tok inn i fjor.

– Utrolig mye trøkk i markedet

Steria-sjef Kjell Rusti skal ansette enda flere i 2011 enn de 100 han tok inn i fjor.

Sin vane tro, ser administrerende direktør Kjell Rusti i Steria Norge fram til at året blir enda bedre enn fjoråret.

– 2010 ble usedvanlig sterkt for oss, forklarer han en samling norske IT-presse.

Omsetningen økte med 13 prosent til 838 millioner kroner. Resultatet (EBIT) økte fra 51 millioner kroner til 62 millioner. Resultatgraden endte på 7,4 prosent mot 6,9 prosent i 2009.

Han sier seg meget godt fornøyd med det, og peker på morkonsernets tall: Sterias omsetning økte med 3,8 prosent til 1,69 milliarder euro, mens resultatet endte på 120 millioner euro mot 118 millioner i 2009.

– I Norge er vi skånet for konjunkturproblemene i resten av Europa. I Storbritannia reduserer myndighetene offentlige innkjøp med 10 prosent. Steria og andre europeiske leverandører vil merke at offentlig sektor snur hardt på skillingen

Steria-sjef Kjell Rusti tar sikte på å utvide staben med 150 nye ansatte i 2011.
Steria-sjef Kjell Rusti tar sikte på å utvide staben med 150 nye ansatte i 2011.

Steria Norge er blant konserndøtrene med størst innslag av offentlig sektor: Dit går 70 prosent av omsetningen. Fjorårets omsetningsvekst gjenspeiler offentlig sektors økende vilje til å investere i IT.

– Vi er nå 535 medarbeidere. Det er 100 mer enn for et år siden. Vi rekrutterer løpende, og all rekruttering går rett i produksjon. Vi har prosjekter som tar unna for veksten i antall ansatte.

Rustis problem er at han må ty til underleverandører for å dekke egen etterspørsel.

– Det skal være et unntak for oss. Det viktige er uansett at det er vi som har prosjektkontrollen.

Steria er en gjenganger på oversikter over Norges beste arbeidsplasser, og er spesielt ettertraktet av nyutdannede. 20 av fjorårets 100 nye Steria-ansatte kom direkte fra fullført utdanning ved NTNU i Trondheim. Rusti sier han er kjent med industribachelor-ordningen ved NITH, der et utvalg av de beste studentene får betalte oppdrag hos Accenture og Avanade under studietiden.

– Vi har ikke tenkt å gå inn på noe tilsvarende. Samtidig tilbyr vi sommerjobber, sier Rusti.

Rusti mener det er bedre for et selskap som Steria å sørge for vedvarende vekst enn å søke maksimal profitt.

– Vekst er en viktig drivkraft for selskapet. Størrelse er et konkurransefortrinn. Vi trenger dynamikk og endringstakt. Skulle vi vektlegge maksimal profitt ville vi dø fort. Vi trenger dynamikken for å holde oss skjerpet. Størrelse er dessuten også risikoreduksjon: Vi blir mindre sårbare for svingninger i prosjekttilgang.

Størrelse skal ikke bety at den enkelte konsulenten drukner i mengden.

– Vi bygger en bedriftskultur der hver eneste av oss må utfordre sin kompetanse. Suksess kan ikke tas for gitt. Vi skal bevare vår smidighet og vår personlighet fra da vi var utfordrer i markedet. Det krever at alle ansatte er ambassadører for Steria.

2011 tegner til å bli et godt år.

– Vi merker et utrolig trøkk i markedet nå. Vi kommer til å ansette rundt 150 folk i løpet av året.

Til toppen