Utrolig støtte til «Lær kidsa koding»

Strøm av frivillige og IT-bedrifter som vil bidra.

Utrolig støtte til «Lær kidsa koding»
Simen Sommerfeldt (tv) har utløst en bevegelse som Torgeir Waterhouse mener er starten på en nasjonal dugnad. Bilde: Per Ervland

1. mars sto avdelingsleder i Bouvet, Simen Sommerfeldt, fram i digi.no for å presentere et initiativ for å bedre IT-kompetansen i Norge, Lær kidsa koding!.

Ideen er å organisere frivillige tilbud til barn og unge, slik at de kan oppdage hvilken magi det ligger i selv å kunne programmere mobiltelefonene, nettbrettene og pc-ene rundt dem.

Siden har Sommerfeldt hatt enda travlere dager enn vanlig. Digi.no treffer ham sammen med Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

– Responsen har vært overveldende. IKT-Norge ville være med. Bedrifter har meldt seg. Jeg har fått henvendelser fra foreldre og barnløse. Folk vil bidra med alt fra lokaler til kursutvikling og foredrag, sier Sommerfeldt.

Waterhouse ledet Digit-utvalget, som la fram sin innstilling, Hindre for digital verdiskaping, tidligere i år. Her står det:

En forutsetning for digital verdiskaping er å forstå informasjonssamfunnets strukturer og hvordan datamaskiner, programmer og nettverk fungerer. Det er behov for å styrke kompetanse på praktisk utvikling. For å sikre digital verdiskaping i fremtiden er vi nødt til å legge til rette for at barn og unge ikke kun er i stand til å bruke, men også skape digitalt innhold og digitale tjenester. I dag har barn få muligheter til å lære seg programmering og programvareutvikling. Ettersom det ikke tilbys undervisning i programmering før videregående skole er unge prisgitt å lære av familie, venner eller ved selvstudium.

– Jeg tok initiativet fordi jeg ville gjøre noe for å lære barn å kode. Da jeg leste Digit-utvalgets innstilling, kjente jeg igjen mine egne standpunkter. Jeg så at vi kunne jobbe sammen: IKT-Norge har masse kontakter og informasjon om oppskrifter og praktiske opplegg, og gruppa vår har mange frivillige som er klare til å ta i et tak, sier Sommerfeldt.

Nå går det mot en av de bredeste samlingene av krefter innen norsk IT noen sinne.

I tillegg til IKT-Norge, Sommerfeldts arbeidsgiver Bouvet og Dataforeningen der han er aktiv, har Senter for IKT i utdanning og bedrifter og miljøer nær sagt over hele Norge signalisert vilje til å bidra. Sommerfeldt nevner spesielt ressurspersoner som Børge Hansen i Microsoft, Francis D’Silva fra Accenture, Beathe Due (medlem i Digit-utvalget), Olve Maudal i Cisco og Helge Astad (Geodata) som har tatt initiativet til Kodeklubben for barn, etter mønster av britiske Codeclub.org.uk. Videre er Cisco, Veritas og Computas med, samt Oslos «hackerspace» Bitraf. Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo tilbyr møtelokaler. Deichmanske bibliotek i Oslo tilbyr kurslokaler for barn.

– Mange organer innen det offentlige har ansvar på dette feltet. Det er mye vilje rundt omkring, men man står i stampe. «Lær kidsa koding» er blitt mer enn et prosjekt. Det er en bevegelse som kan inspirere og hjelpe mange til å komme i gang, sier Waterhouse.

2. april skal noe skje.

– Vi ønsker å få så mange som mulig til å møtes 2. april og tenke sammen med oss. Vi skal organisere en sammenkomst i Oslo, og arbeider for å gjøre det mulig å lage tilsvarende samlinger i andre byer. Lokalet vi opprinnelig hadde tenkt oss i Oslo ser ut til å bli for lite. Helge Astad vil bruke denne dagen til å lansere Kodeklubben. De har et ferdig opplegg som folk kan kjøre på den lokale skolen.

I tillegg til den en meetup som Sommerfeldt startet 27. februar er det nå egne meetup for Trondheim og Bergen. Interesserte kan også følge med på Twitter @kidsakoder. Waterhouse er i ferd med å opprette et eget nettsted for å samle bevegelsen.

– Det er med andre ord mengder av engasjement. Nøkkelen til det langsiktige er å holde drivet oppe. Vi må gjøre det lett for folk å komme til dette. Mye dreier seg om praktiske ting: Hvordan skal de snakke med rektor og med foreldrearbeidsutvalget (FAU), hvordan skaffe lokaler, hvordan finne noen å samarbeide med lokalt. Det IT-faglige kan de, og engasjementet har de, sier Waterhouse.

Sommerfeldt og Waterhouse understreker også åpenhet rundt hvilke programmeringsverktøy barn skal læres.

– Vi bryr oss ikke om språk. Poenget er å la unger oppleve mestring og glede ved å programmere. Om det skjer med Scratch eller Python er ett fett.

De mener de nå befinner seg i startfasen på en store nasjonal dugnad.

– Dette er et felt der de formelt ansvarlige har brukt år uten å få til noe. Bevegelsen som nå er i gang viser hvordan folk med kompetanse og engasjement tar ansvar- Det handler ikke om økonomisk gevinst for dem. Det handler om å bygge Norge. De gjør de for barna for det trengs.

Sommerfeldt ser mange muligheter for bedrifter å profilere seg ved å sponse bevegelsen.

– De kan kjøpe inn utstyr som Lego-roboter og bærbare pc-er, klebe logoene sine på dem og være synlige i lokalmiljøet på en ny måte.

Voksne behøver ikke gjøre alt.

– Blant initiativene som kan løftes fram, er Torbjørn Skaulis prosjekt der ungdomskolelever gis anledning til å tjene litt penger ved å kurse barneskoleelever i Scratch. Torbjørn kommer og forteller om det på møtet den 2. april.

Sommerfeldt ser for seg hvordan skoler kan hjelpes til å finne løsninger for for eksempel valgfag i koding: Lær kidsa kode kan formidle timelærere.

– Vi ser også for oss å ha kurs for lærere, av typen «Slik lager du et seks ukers programmeringskurs for barn».

I tiden fram til 2. april oppfordrer Sommerfeldt og Waterhouse til å spre ordet og til samling lokalt.

– Vi skal være der for å hjelpe de som vil, og sette dem i forbindelse med hverandre.

Siste nytt

I det denne artikkelen skal publiseres melder Sommerfeldt følgende per e-post:

– FINN, HP og KnowIT har også sagt at de ønsker å støtte oss. Finn har sågar stilt lokaler til rådighet for det første møtet i Oslo. I Bergen samler de seg hos Bergen offentlige Bibliotek under ledelse av Sverre Helge Bolstad den 2. april. Lars Ivar Igesund har stiftet en gruppe i Trondheim som ennå er på jakt etter lokale. Sandefjord har også opprettet egen gruppe. Lyntalene fra Oslo streames til de andre byene, og så er det lokale diskusjoner. Torgeir Waterhouse har stablet et utgangspunkt for et nettssted på beina, www.kidsakoder.no der de lokale foreningene kan ha egne grupper. Vi har laget en Facebook-gruppe som gir oss flere medlemmer på meetup, og oppdatert programmet den 2. april, se www.meetup.com/Laer-kidsa-koding/events/.

Les mer om: