Utsatt grafikkakselerering i Chrome

Rekker ikke å få det på plass i de to neste utgavene, men Google kan likevel bli først.

Utsatt grafikkakselerering i Chrome

Rekker ikke å få det på plass i de to neste utgavene, men Google kan likevel bli først.

Det er ikke så ofte Microsoft har satt nivået for funksjonalitet i nettlesere de siste årene, men støtten for maskinvareakselerert 2D-grafikk i den kommende Internet Explorer 9 er et markant unntak. Det kan godt tenkes at andre nettleserleverandører også hadde slike planer da Microsoft presenterte en tidlig utgave av IE9 for snart et år siden, men Microsofts kunngjøring har nok ført til at noen av konkurrentene har måttet fremskynde implementeringen.

Det er klart Mozilla skal støtte maskinvareakselert 2D-grafikk i Firefox 4, som antagelig ikke kommer før i begynnelsen av 2011. Microsoft vil ikke si noe om når selskapet forventer at IE9 vil komme, men heller ikke dette vil nok skje i år. Apples og Operas eventuelle tidsplaner om økt grafikkytelse er ukjente for digi.no.

Google og Chromium-prosjektet jobber også for å få på plass slik støtte, men det ser ut til at planene stadig må forskyves. Allerede i tidlige testversjoner av den kommende Chrome 7, var det mulig å skru på støtten for maskinvareakselert 2D-grafikk. Men nå er det klart at dette ikke vil bli standardfunksjonalitet før tidligst i versjon 9. Dette skriver Cnet News, som viser til en rekke wikiartikler og andre meldinger om utviklingsstatusen til ulike kommende Chrome-komponenter. Det er også klart at maskinvareakselert video tidligst kommer i versjon/milepæl 9.

Google kunngjorde i sommer at selskapet vil gi ut nye versjoner av Chrome i et svært høyt tempo, typisk med seks ukers mellomrom. Chrome 6 kom i begynnelsen av september, og Chromium-prosjektet anser nå milepæl 7 for å være funksjonsferdig. Det vil si at det kun gjenstår feilfiksing før Chrome 7 blir lansert.

Det høye utgivelsestempoet betyr at Google trolig rekker enda et par Chrome-utgivelser før året er omme. Dermed er muligheten for at Chrome 9 og støtten maskinvareakselert 2D-grafikk (og muligens også 3D-grafikk gjennom WebGL) kommer i år, helt klart fortsatt til stede.

Den foreløpig nyeste testversjonen av Chrome er 8.0.552.0, som omtales her.

    Les også:

Til toppen