Utsatt kompatibilitetsfrist for Microsofts Java

En amerikansk dommer lar Microsoft vente til etter den opprinnelige fristen på 15. februar med å gjøre visse navngitte Java-produkter kompatible med Suns standard.

Produktene som Microsoft får lov til å utsette, er listet i et vedlegg til dommerens avgjørelse. Det skal dreie seg om mange hundre varenummere som på visse betingelser får utsatt kompatibilitetsfristen med mellom 30 og 180 dager.

Avgjørelsen bestemmer også Microsofts forpliktelser i forhold til leverandører som forhåndsinstallerer Microsoft-systemer og applikasjoner på sin datamaskiner. På disse tillates bare Sun-kompatibel Java på produkter levert etter 1. juli. Modeller som introduseres etter 15. februar må forhåndsinstalleres med kompatible systemer og applikasjoner innen 60 dager etter at disse er klargjort fra Microsofts side. De må legges opp slik at når oppdateringene kommer, må installasjonsprosessen automatisk slette eller overskrive all ikke-kompatibel Java. Maskiner som leveres med inkompatibel Java mellom 15. februar og 1. juli må merkes klart, og kundene må motta en CD med selvinstallerende kode som sletter eller overskriver ikke-kompatibel Java.

Innen 15. februar må Microsoft levere dommeren en oversikt over hvor mye selskapet har på lager av alle ikke-kompatible produkter. Her dreier det seg blant annet om kontorapplikasjoner for både PC og Mac. PC-lista inneholder for eksempel FrontPage 98, Office Small Business Edition 97.2, Project 98, Publisher 98 og Site Server 3.0. På Mac-lista finnes Excel 98, Powerpoint 98 og Office 98.

På systemsiden skal ikke-nordamerikanske utgaver av Windows 98 og SQL Server 7.0 fortsatt være ikke-kompatible. Derimot svarer de nyeste utgavene av Visual J++ 6.0 og Internet Explorer 4 og 5 til Suns standard Java.

Dommerens avgjørelse følger et midlertidig rettslig påbud. Juridisk sett står det igjen to slag før Sun kan føle seg endelig trygg på at også verdens største programvarehus vil rette seg etter standard Java. Det ene er anken mot det midlertidige påbudet. Det andre er hovedbehandlingen av Suns søksmål. Nye høringer er ikke ventet før til sommeren.